Các món quà cảm ơn mới của OTW

Tháng này, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) xin giới thiệu những món quà mới liên quan đến các dự án mà bạn có thể nhận khi bạn quyên góp ngay hôm nay!

Hãy cho mọi người biết bạn thích các tác phẩm chuyển hóa đến mức nào! Bạn có thể nhận một móc chìa khóa gắn đèn pin LED với logo của một dự án của OTW và làm công khai việc bạn ủng hộ:

  • Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), một trung tâm cho các tác phẩm chuyển hóa như fanfic, fanart, fanvideo và truyện đọc
  • Fanlore, một dự án wiki của cộng đồng nhằm bảo tồn lịch sử của fan
  • Fanhackers, một blog để giúp cho nghiên cứu về fandom dễ truy cập hơn
  • Legal Advocacy (Hỗ Trợ Pháp Luật), một đội ngũ pháp lý để bảo vệ tác phẩm của fan và quyền lợi của các fan sáng tác
  • Open Doors (Cửa Mở), một dự án nhằm bảo tồn và duy trì các giọng nói của fan, bằng cách nhập nội dung gặp nguy hiểm vào AO3 hay cứu các đồ tạo tác thật
  • Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), một tờ báo học thuật quốc tế, được đồng nghiệp thẩm định, mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập, nhằm khuyến khích nghiên cứu về fan.

Bạn không thể chọn chỉ một dự án? Bạn cũng có thể nhận các nhãn mới với logo của tất cả các dự án nêu trên, và cả của OTW nữa! Với tất cả các quà cảm ơn của OTW, đừng quên rằng bạn có thể quyên góp định kỳ cho đến khi đủ để nhận món quá bạn thích nhất.

Các logo cho Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa, Fanlore, Fanhackers, Hỗ Trợ Pháp Luật, Cửa Mở, Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta, và Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi

Chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ dự án nào nếu không có bạn. Hãy ủng hộ OTW ngay hôm nay!

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Event

Comments are closed.