Các Ban làm việc

Cơ cấu nội bộ OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) gồm nhiều ban, với các thành viên đều là tình nguyện viên. Mỗi ban có mục tiêu và nhiệm vụ riêng; tuy nhiên, các ban thường làm việc với nhau trong các dự án chung của OTW để cùng đóng góp vào thành công của tổ chức. Nếu bạn muốn tham gia hỗ trợ OTW, vui lòng tham khảo danh sách vị trí tình nguyện để tìm những vị trí còn trống phù hợp với khả năng và các mối quan tâm của mình. OTW gồm các ban làm việc như sau:

Ban Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ
Đồng Chủ tịch: mumble & sarken
Đại diện OTW điều phối việc thiết kế và phát triển phần mềm. Dự án chính của ban hiện nay là thiết kế gói phần mềm mở OTW-Archive (Kho lưu trữ OTW) phục vụ việc xây dựng và duy trì Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Ban Thu thập Tư Liệu của AO3
Đồng Chủ tịch: Claire P. Baker, Michelle Schroeder, Fiona M & telescopicpoems
Ban Thu thập Tư Liệu của AO3 phụ trách tạo và duy trì tài liệu cho người dùng và tài liệu nội bộ một cách nhanh và đầy đủ nhất. Các tài liệu này bao gồm danh sách các câu hỏi thường gặp (FAQs), hướng dẫn dưới dạng văn bản và video, các ghi chép khác liên quan đến AO3, v.v.

Tổ Trợ lý Ban Điều Hành
Đồng Chủ tịch: dazyndara, therealmorticia
Hỗ trợ Ban Điều Hành OTW trong các tác vụ hành chính và quản lý dự án, nhằm giúp Ban Điều Hành ưu tiên tập trung xử lý các vấn đề cốt lõi và làm việc hiệu quả hơn.

Ban Truyền Thông
Đồng Chủ tịch: Claudia Rebaza, Sveritas & Harley G.
Phụ trách bản tin, bài blog, liên hệ truyền thông, tài khoản mạng xã hội, và một số tác vụ khác phục vụ việc quảng bá các dự án của tổ chức. Đồng thời phụ trách bản tin nội bộ và ghi chép các sự kiện và cột mốc của tổ chức.

Ban Phát Triển & Hội Viên
Đồng Chủ tịch: Amy2 & Nrandom
Phụ trách gây quỹ và xây dựng hệ thống hội viên của OTW, đồng thời phụ trách duy trì cơ sở dữ liệu bảo mật về hội viên và người quyên góp, cũng như đảm bảo quyền tham gia bầu cử của hội viên trong các cuộc bầu cử của OTW.

Ban Bầu Cử
Đồng Chủ tịch: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan

Ban Bầu Cử tổ chức các cuộc bầu cử Ban Điều Hành thường niên của OTW, diễn ra vào tháng 8 hàng năm, do cử tri là các hội viên có trả phí của OTW bỏ phiếu. Ban Bầu Cử phụ trách toàn bộ quá trình bầu cử về mọi phương diện, từ chuẩn bị ứng cử viên, xử lý kỹ thuật liên quan đến tổ chức bầu cử, đảm bảo việc tuân thủ nội quy tổ chức xuyên suốt thời gian bầu cử và điều phối giai đoạn tranh cử (là giai đoạn hội viên gặp gỡ và đặt câu hỏi cho ứng cử viên).

Dự án Fanlore
Đồng chủ tịch: Joanna Pernick & Noah A
Duy trì trang wiki Fanlore. Công việc bao gồm hỗ trợ các biên tập viên của Fanlore, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng linh hoạt trong việc định dạng và sắp xếp nội dung trang.

Ban Tài Chính
Chủ tịch: Yuechiang Luo
Ban Tài Chính chịu trách nhiệm đảm bảo kê khai chính xác sổ sách của OTW, chi và theo dõi các khoản chi, làm việc với Ban Điều Hành trong việc tạo và cập nhật ngân sách, chuẩn bị và công bố các báo cáo tài chính chính xác và đầy đủ thông tin, đồng thời đảm bảo OTW đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khai báo thuế.

Ban Pháp Lý
Chủ tịch: Betsy Rosenblatt
Tổ chức các hoạt động Legal Advocacy (Hỗ trợ Pháp Lý) của OTW, cố vấn cho Ban Điều Hành và các ban khác về các vấn đề pháp lý, cũng như liên kết với các nhóm vận động và cố vấn pháp luật ngoài tổ chức. Hầu hết các thành viên của ban đều có chuyên môn về pháp lý.

Dự án Open Doors (Cửa Mở)
Đồng Chủ tịch: Alison Watson & Eskici
Dự án Open Doors (Cửa Mở) được thành lập nhằm lưu giữ bảo tồn mọi hình thức tác phẩm của fan đang có nguy cơ biến mất.

Ban Chính Sách & Xử lý Lạm Quyền
Chủ tịch: Aenya
Thực hiện chức năng xử lý lạm quyền của AO3, gồm xử lý các khiếu nại và vi phạm về Điều Khoản Sử Dụng, v.v.

Ban Xây dựng Kế Hoạch
Đồng Chủ tịch: Arly Guevara, Alex Johnson, và Natalie Semczuk
Duyệt lại và điều chỉnh kế hoạch phát triển của OTW 1-3 năm một lần.

Ban Hỗ trợ Kỹ thuật
Chủ tịch: Nary & Paula
Phụ trách việc liên lạc giữa người dùng và các đội ngũ của AO3. Thành viên ban hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật người dùng gặp phải và truyền đạt phản hồi của người dùng về tổ chức.

Ban Điều hành Hệ Thống
Chủ tịch: Frost The Fox
Quản lý các máy chủ và cơ sở hạ tầng của OTW và các dự án.

Ban Sắp xếp Từ Khóa
Đồng Chủ tịch: brhi, Dre & Qem
Sắp xếp và hệ thống các từ khóa tại AO3 theo nguyên tắc sắp xếp từ khóa, liên kết các từ khóa có liên quan để việc lọc và tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn mà vẫn cho phép người dùng thêm từ khóa tùy thích cho tác phẩm của mình.

Ban Biên Dịch
Đồng Chủ tịch: Ioana, Natalia Gruber & Priscilla
Điều phối các biên dịch viên tình nguyện và liên kết với các ban khác để dịch các dự án và tài liệu sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể.

Ban TWC
Đồng chủ tịch: Karen Hellekson & Kristina Busse
Quản lý Transformative Works and Cultures – TWC (Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), tạp chí học thuật quốc tế trực tuyến được bình duyệt hai lần một năm về mảng nghiên cứu truyền thông. Công việc bao gồm quản lý phần mềm tạp chí mã nguồn mở (OJS) của TWC, duyệt bài viết gửi về, và làm việc với tác giả và nội dung khi cần thiết. Đồng thời phụ trách điều hướng tài liệu qua OJS để thực hiện bình duyệt, sửa và duyệt lại, biên tập bản in, và thiết kế.

Ban Tình Nguyện & Tuyển Dụng
Đồng Chủ tịch: Alison Watson & Cyn
Tuyển và quản lý tình nguyện viên cho tất cả các ban và dự án, cung cấp công cụ và theo dõi công việc của các tình nguyện viên và điều phối viên. Duy trì kho dữ liệu hồ sơ tình nguyện quy mô khổng lồ, quản lý các đợt tuyển nhân viên, và tạo các tài liệu và tư liệu tham khảo nội bộ cho các dự án và ban làm việc của OTW. Mục tiêu của ban là hỗ trợ sự minh bạch và thống nhất trong nội bộ tổ chức thông qua xây dựng và duy trì cơ sở kiến thức phong phú dồi dào.

Ban Webs
Chủ tịch: cosette
Thiết kế và bảo trì các trang web của OTW. OTW sử dụng hệ quản trị nội dung WordPress. Ban Web luôn chào đón các lập trình viên đủ điều kiện tham gia hỗ trợ công việc của ban.

Các trang web mà ban hiện đang phụ trách bao gồm:

Hãy liên lạc với Ban Web nếu bạn muốn tham gia tình nguyện, hoặc cần báo cáo vấn đề kỹ thuật xảy ra với một trong các trang web nêu trên.