Bwrdd Llywodraethydd

Rhedodd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ar gyfer ffaniau gan ffaniau. Mae pob llywodraethydd ar Fwrdd yr OTW yn gweithredol yn nheyrnasoedd ffanyddol, fel y canoedd o bobl eraill sy’n gweinyddu ar bwyllgorau a sy’n gweithio fel gwirfoddolydd.

Bwrdd Llywodraethydd (2019-2020)

Diddordeb ffanyddol cyntaf Claire P. Baker oedd gyda “Joseph and the Amazing Techicolour Dreamcoat” (Joseff a’r Cot Breddwyd Lliwgar Rhagorol), a oedd hi bron wedi’i cofio’n gyfan gwbwl pan yr oedd yn pedwar blwydd oed. Er hynny, Digimon oedd ei phorth i fewn i’r byd eanghaf o deyrnassoedd ffanyddol. Trwy hyn darganfyddodd hi wefannau ffanyddol, ffanstorïau a rôlwisgo; a dyma hi nawr. Wnaeth teyrnassoedd ffanyddol dod yn rhan gryf o’i gwaith academaidd, wedi’i adlewyrchu yn y erthyglau a ysgrifennwyd trwy ceisio am ei thair radd (B.A., B.Ed., M.I.), ac yn un o’i diddordebau archwilio gynradd heddiw. Wnaeth Claire dechrau gwirfoddoli gyda’r OTW yn 2014, a ddaeth hi yn gyd-gadeirydd o’r Pwyllgor Dogfennaeth AO3 y flwyddyn nesaf. Ers hynny, mae hi wedi ymuno â’r pwyllgor TWC a’r pwyllgor Cecru Tagiau. Yn ei hamser rhydd, gall Claire hefyd cael ei darganfod yn adolygu ffanstorïau, rhedeg amryw o gyfnewidau anrhegion, ac yn paratoi byddin o rôlwisgiau a phaneli ar gyfer ei chonfensiwn nesaf.

Wnaeth Jessie Casiulis graddio o’r Ysgol Gyfreithiol Sorbonne, ac yn gweithio gyda LL.M. yng Ngyfraith Digidol. Darganfyddodd hi teyrnassoedd ffanyddol yn 2007 wrth weld ffanstorïau Harri Potter, ond ers hynny mae hi wedi dod yn gecrydd teyrnassoedd, gyda diddordeb fawr am “Overwatch” a “Yuri!!! On Ice” (Yuri!!! Ar Iâ). Ymunodd Jessie a’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) fel gwirfoddolydd cyfieithu Ffrangeg yn 2015, ar ôl dod o hyd i un o byst Cyfreithiol. Mae hi yn awr yn gweini fel cecrydd tag a staff Cefnogaeth, ble mae hi’n gwneud yn siwr bod defnyddydd yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) yn cael y brofiad orau a gallynt ar y wefan.

Darganfyddodd Natalia Gruber (Arlywydd) ei ffanstori gyntaf trwy ddamwain wrth aros am y llyfr olaf Harri Potter i gael ei ryddhau, a feddyliodd am y amser hiraf oedd ffanstorïau yn syniad bendigedig, ond yn un unigol. Yn lwcus, fe ddarganfyddodd hi nid yn unig yr oedd y stori cyntaf yn yr unig un, ond roedd y deyrnas ffanyddol yn cymuned cyfoethog a bywiog, llawn pobl bendigedig a cyn gymaint o ffanstorïau a allai ddarllen. Llerciodd hi am sawl flwyddyn, yn darllen ffanstorïau Harry Potter yn fwyaf, tan ymunodd hi â’r teyrnas Tolkein. Fana, fe dechreuodd hi ysgrifennu gweithau ei hun a gwneud ffrindiau â ffaniau eraill, ac mae’r deyrnas dall y lle ble mae hi’n teimlo’n fwyaf catrefol. Yn gweithio fel athrydd Saesneg trwy’r dydd, fe ymunodd Nat â’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn 2016 fel cyfieithydd Portiwgaleg Brasilwraidd. Cwpl o misoedd wedyn, ymunodd hi fel rhan o’r pwyllgorau Polisi a Chamdriniaeth, a Checru Tagiau, ble cafodd hi profiadau bendigedig a ddysgodd fwy am am y mudiad a’i waith. At diwedd 2017, fe dewisodd i ymuno â staff Cyfieithu, yn gweithio i gefnogi a helpu cyfieithydd yn eu gwaith, a chydweddu â mwy o dasgiau rhwng-bwyllgor a rheoli.

Mae Lex de Leon (Ysgrifennydd) yn gweitho ar gyfer Llywodraeth yr Unol Dalaethau yn bresennol, fel arbennigydd ddogfennau a thechnoleg gwybodaeth rheolaeth cynnwys, gyda canolbwyntiad penodol ar mewnforiad, ymfudiad a dargadwad tymor-hir cofnodion. Dechreuodd yn ffanyddol trwy ysgrifennu ffanstorïau ar gyfer y gyfres “Valdimar”, ac ers hynny mae o wedi casglu sawl teyrnas ffanyddol, a fu o’n hapus i’w trafod. Mae o’n ffan angerddol a ddiymddiheurol o ramant benywol, ac mae o’n hoffi ysgrifennu ffanstorïau sy’n tynnu o’i brofiadau bywyd a’i ddychymyg, ac hefyd darllen unrhyw ffanstori sy’n tynnu ei sylw neu sy’n cynnwys pâr mae o’n hoffi. Ceisiodd am rôl yn yr OTW ar ôl ymweliad lwcus â’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hyn) jyst ar ôl cafodd recriwtiad ar gyfer y pwyllgor Cefnogaeth ei gyhoeddu, gyda’r cred bydd ei ddegawd o brofiad yn cefnogeth technegol yn gynorthwyol o fewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy). Mae o’n credu’n gryf yn genhadaeth yr OTW, ac yn gobeithio parhau ei gwaith yn y dyfodol. Rhywsut, wnaeth menyw braf cytuno i’w briodi a gwrando i’w syniadau ffanyddol am fyth. Gyda’i gilydd, mae nhw’n magu dwy gath, un ci ac un aderyn ddihediad a drwg-dymer.

Mae Rebecca Sentance wedi bod yn deyrnassoedd ffanyddol am 15 o flynyddoedd, yn dechrau ar Cwisilla ble bydd hi’n darllen ffanstorïau â golygfeydd ail-berson yn nheyrnassoedd fel Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Yu Yu Hakusho a Dragonball Z.Er hyn, ei ffanwaith cyntaf oedd ffanstori Enid Blyton wnaeth hi ysgrifennu pan oedd hi yn pump mlwydd oed – oesoedd cyn iddi breuddwydio bod holl cymunedau o bobl yn gyhoeddi a darllen y gweithiau rhain ar lein.

Darganfyddodd hi’r AO3 yn 2011 ac yn araf dysgodd hi amdan y fudiad tu ôl iddi a’i phrosiectau eraill, a wnaeth adael hi i neidio i fewn i hanes ffanyddol ac academia ffanyddol, a dysgu am yr holl bwysigrwydd o ddiogelu ac amddiffyn ffanweithiau o bob fath. Er oedd hi’n awyddus i ymuno â’r AO3, ni wnaeth hi dal rownd hyfforddi agored tan canol 2015, ar ôl gorffen ei hastudieithau ôl-radd, ble wnaeth hi gweld hysbysiad ar gyfer staff Dogfennau AO3 – y ffit perfaith ar gyfer rhywyn sy’n caru geiriau.

Yn hwyrach, fe ymunodd hi â phwyllgorau Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy a Ffanllên, ac yn awr yn ymroi rhaniad fawr o’i amser i fod yn rhan o’r cymuned rhagorol o ffaniau hon. Pan nad yw hi’n gwirfoddoli gyda’r OTW, gall hi cael ei ddarganfod yn llercian yn rhannau o’r deyrnas Marfel ac yn gohirio ar ei ffanstori nesaf.

Dechreuodd Danielle Strong ei hymdaith i fewn i’r bydysawd ffanyddol yn y 90au gyda ffangelf a ffanstorïau slais ”Gundam Wing”. Bron dwy ddegawd ac amryw o deyrnassoedd yn hwyrach, mae hw wedi creu catref i’w hun ar yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), yn nheyrnassoedd ”Supernatural” a ”Marvel Cinematic Universe” (Bydysawd Sinemataidd Marfel), ymhlith rhai eraill. Pan wnaeth y tîm Camdriniaeth agor am recriwtio, wyddau hw bydd ei sgiliau yng ngwasanaethau ysbyty-claf cydgysylltu, yn delio â chwynion a holiadau gwasanaeth-defnyddydd, yn mynd i weddu’n dda â’r tîm, ac ar ôl ymuno, ni edrychodd yn ôl. Fel staffydd Camdriniaeth, mae Danielle wedi delio â phroblemau, o gamdagio gwethiau i lênladrad ac aflonyddu, a gall hw yn debygol dyfynu’r rhan fwaf o Delerau’r AO3 erbyn hyn! Mae hw’n dod a gwledd o wybodaeth ynglyn â chyflafareddu a datrys problemau i’r tîm, ac yn gwbl ymroddgar i’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’r gwaith mae hi’n gwneud. Darganfyddodd Kirsten teyrnassoedd trefniedig fel lasferch, a ni wnaeth hi edrych yn ôl. Ar adegau wahanol, wnaeth deyrnassoedd gweinyddu fel athrawes a ffrind, ac yn y pendraw oedd hyn sut wnaeth hi darganfod ei gyrfa yn ymgyrchu gwleidyddol yn yr Unol Dalaethau. Mae hi’n neidydd teyrnas ofnadwy, on ysgrifennir hi yn fwyaf ar gyfer y ffilm “The Social Network” (Y Rhyngrwyd Cymdeithasol). Ei hoff genre o ffanstori yw darn o fywyd. Mae hi yn sicr wedi aor fwy nag un ffanstori 200 mil o eiriau ar ôl canol nos trwy gydol y wythnos weithio.

Mae Kirsten Wright yn aelod o’r tîm Cyfarthrebiadau OTW. Ymunodd Kirsten â’r OTW ar awgrymiad un o’i athrawon hen . Yn bresennol, cymedrolir hi’r dudalen Facebŵc y OTW, a’r cyfrifoedd Livesiwrnal ac Dreamwidth. Yn y orffenol, cymedrolir hi’r cyfrif Twitr yr OTW, ac hefyd cyfrifoedd Twitr a Thwmblr Ffanllen.

Swyddogion di-lywodraeth

Yuechiang Luo (Trysorydd)

Darllenwch fwy am ein hen Llywodraethydd fama.

Darllenwch am ein pwyllgorau bresennol fama.