Bwrdd Llywodraethydd

Rhedodd yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ar gyfer ffaniau gan ffaniau. Mae pob llywodraethydd ar Fwrdd yr OTW yn gweithredol yn nheyrnasoedd ffanyddol, fel y canoedd o bobl eraill sy’n gweinyddu ar bwyllgorau a sy’n gweithio fel gwirfoddolydd.

Bwrdd Llywodraethydd (2018-2019)

Diddordeb ffanyddol cyntaf Claire P. Baker (Arlywydd) oedd gyda “Joseph and the Amazing Techicolour Dreamcoat” (Joseff a’r Cot Breddwyd Lliwgar Rhagorol), a oedd hi bron wedi’i cofio’n gyfan gwbwl pan yr oedd yn pedwar blwydd oed. Er hynny, Digimon oedd ei phorth i fewn i’r byd eanghaf o deyrnassoedd ffanyddol. Trwy hyn darganfyddodd hi wefannau ffanyddol, ffanstorïau a rôlwisgo; a dyma hi nawr. Wnaeth teyrnassoedd ffanyddol dod yn rhan gryf o’i gwaith academaidd, wedi’i adlewyrchu yn y erthyglau a ysgrifennwyd trwy ceisio am ei thair radd (B.A., B.Ed., M.I.), ac yn un o’i diddordebau archwilio gynradd heddiw. Wnaeth Claire dechrau gwirfoddoli gyda’r OTW yn 2014, a ddaeth hi yn gyd-gadeirydd o’r Pwyllgor Dogfennaeth AO3 y flwyddyn nesaf. Ers hynny, mae hi wedi ymuno â’r pwyllgor TWC a’r pwyllgor Cecru Tagiau. Yn ei hamser rhydd, gall Claire hefyd cael ei darganfod yn adolygu ffanstorïau, rhedeg amryw o gyfnewidau anrhegion, ac yn paratoi byddin o rôlwisgiau a phaneli ar gyfer ei chonfensiwn nesaf.

Kristina Busse yw’r cyd-olygydd o’r cyfnodolyn academaidd Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy, sydd wedi bod yn gweithio gyda’r OTW am 8 mlynedd. Golygodd hi sawl llyfr ar ffanstorïau a ffanddiwyllianau, a mae hi’n parhau i gyhoeddi yn y maes. Mae ei llyfrau yn cynnwys ”Framing Fan Fiction (2017)”, (Fframio Ffanstorïau (2017)), ac hefyd y casgliadau erthyglau cyd-olygadwy, yn cynnwys ”Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet” (Ffanstorïau a Chymunedau Ffan yn Oes yr We), ”Sherlock and Transmedia Fandom”, (Sierloc a Theyrnas Traws-Cyfrwng) a ”The Fan Fiction Studies Reader” (Yr Darllenwr Astudiaethau Ffanstorïau). Mae pob elw o’r llyfrau rhain yn mynd i’r OTW. Wnaeth Kristina ymuno a theyrnasoedd ffanyddol trefnus hwyr yn y 90au fel berthynasydd “Buffy/Angel”, ond ers hynny mae hi wedi bod yn rhan o fwy o deyrnasoedd a allai hi enwi, gyda obsesiwn “Dragon Age” (Oesoedd Dreigiau), “MCU” (Bydysawd Sinemataidd Marfel) a “Vorkosigan” ar y funud. Mae gen hi doethuriaeth mewn Saesneg o Brif Ysgol Tŷlain, ac mae hi’n dysgu yn adrannau Athroniaeth ac Astudiaethau Cenedl ym Mhrifysgol De Alabama. Mae hi’n dysgu popeth o resymeg a mytholeg i astudiaethau ffanyddol a hanes LHDT. Mae Kristina yn alltudydd Almaeneg, ac yn byw a’i theulu o chwareuydd gemau chwarau rhan top bwrdd yn y de o’r Unol Daleithiau.

Wnaeth Jessie Casiulis (Ysgrifenydd) graddio o’r Ysgol Gyfreithiol Sorbonne, ac yn gweithio tuag at LL.M. yng Ngyfraith Digidol. Darganfyddodd hi teyrnassoedd ffanyddol yn 2007 wrth weld ffanstorïau Harri Potter, ond ers hynny mae hi wedi dod yn gecrydd teyrnassoedd, gyda diddordeb fawr am “Overwatch” a “Yuri!!! On Ice” (Yuri!!! Ar Iâ). Ymunodd Jessie a’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) fel gwirfoddolydd cyfieithu Ffrangeg yn 2015, ar ôl dod o hyd i un o byst Cyfreithiol. Mae hi yn awr yn gweini fel cecrydd tag a staff Cefnogaeth, ble mae hi’n gwneud yn siwr bod defnyddydd yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun) yn cael y brofiad orau a gallynt ar y wefan.

Mae gen Priscilla Del Cima gradd mewn Gyfraith ac olradd gweniad busnes mewn Rheoliad Phrosiectau.Ymunodd hi a’r OTW yn 2009 ac ers hynni gweithiodd hi ar amrywiaeth o bwyllgorau, yn cynnwys Datblygiad ac Aelodaeth, Dogfennau AO3, a’r Wici. Mae hi wedi bod yn gweini fel cadeirydd y bwyllgor Gyfieithu ers gweithio i ail-drefnu’r tîm hwyr yn 2013, ac wnaeth hi hefyd gweithio i ail-drefnu’r tîm Ariannol.

Darganfyddodd

Natalia Gruber ei ffanstori gyntaf trwy ddamwain wrth aros am y llyfr olaf Harri Potter i gael ei ryddhau, a feddyliodd am y amser hiraf oedd ffanstorïau yn syniad bendigedig, ond yn un unigol. Yn lwcus, fe ddarganfyddodd hi nid yn unig yr oedd y stori cyntaf yn yr unig un, ond roedd y deyrnas ffanyddol yn cymuned cyfoethog a bywiog, llawn pobl bendigedig a cyn gymaint o ffanstorïau a allai ddarllen. Llerciodd hi am sawl flwyddyn, yn darllen ffanstorïau Harry Potter yn fwyaf, tan ymunodd hi â’r teyrnas Tolkein. Fana, fe dechreuodd hi ysgrifennu gweithau ei hun a gwneud ffrindiau â ffaniau eraill, ac mae’r deyrnas dall y lle ble mae hi’n teimlo’n fwyaf catrefol. Yn gweithio fel athrydd Saesneg trwy’r dydd, fe ymunodd Nat â’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn 2016 fel cyfieithydd Portiwgaleg Brasilwraidd. Cwpl o misoedd wedyn, ymunodd hi fel rhan o’r pwyllgorau Polisi a Chamdriniaeth, a Checru Tagiau, ble cafodd hi profiadau bendigedig a ddysgodd fwy am am y mudiad a’i waith. An English teacher during the day, Nat joined the OTW (Translation) in 2016 as a Brazilian Portuguese translator. At diwedd 2017, fe dewisodd i ymuno â staff Cyfieithu, yn gweithio i gefnogi a helpu cyfieithydd yn eu gwaith, a chydweddu â mwy o dasgiau rhwng-bwyllgor a rheoli.

Mae Lex de Leon yn gweitho ar gyfer Llywodraeth yr Unol Dalaethau yn bresennol, fel arbennigydd ddogfennau a thechnoleg gwybodaeth rheolaeth cynnwys, gyda canolbwyntiad penodol ar mewnforiad, ymfudiad a dargadwad tymor-hir cofnodion. Dechreuodd yn ffanyddol trwy ysgrifennu ffanstorïau ar gyfer y gyfres “Valdimar”, ac ers hynny mae o wedi casglu sawl teyrnas ffanyddol, a fu o’n hapus i’w trafod. Mae o’n ffan angerddol a ddiymddiheurol o ramant benywol, ac mae o’n hoffi ysgrifennu ffanstorïau sy’n tynnu o’i brofiadau bywyd a’i ddychymyg, ac hefyd darllen unrhyw ffanstori sy’n tynnu ei sylw neu sy’n cynnwys pâr mae o’n hoffi. Ceisiodd am rôl yn yr OTW ar ôl ymweliad lwcus â’r “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hyn) jyst ar ôl cafodd recriwtiad ar gyfer y pwyllgor Cefnogaeth ei gyhoeddu, gyda’r cred bydd ei ddegawd o brofiad yn cefnogeth technegol yn gynorthwyol o fewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy). Mae o’n credu’n gryf yn genhadaeth yr OTW, ac yn gobeithio parhau ei gwaith yn y dyfodol. Rhywsut, wnaeth menyw braf cytuno i’w briodi a gwrando i’w syniadau ffanyddol am fyth. Gyda’i gilydd, mae nhw’n magu dwy gath, un ci ac un aderyn ddihediad a drwg-dymer.

Dechreuodd Danielle Strong ei hymdaith i fewn i’r bydysawd ffanyddol yn y 90au gyda ffangelf a ffanstorïau slais ”Gundam Wing”. Bron dwy ddegawd ac amryw o deyrnassoedd yn hwyrach, mae hw wedi creu catref i’w hun ar yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), yn nheyrnassoedd ”Supernatural” a ”Marvel Cinematic Universe” (Bydysawd Sinemataidd Marfel), ymhlith rhai eraill. Pan wnaeth y tîm Camdriniaeth agor am recriwtio, wyddau hw bydd ei sgiliau yng ngwasanaethau ysbyty-claf cydgysylltu, yn delio â chwynion a holiadau gwasanaeth-defnyddydd, yn mynd i weddu’n dda â’r tîm, ac ar ôl ymuno, ni edrychodd yn ôl. Fel staffydd Camdriniaeth, mae Danielle wedi delio â phroblemau, o gamdagio gwethiau i lênladrad ac aflonyddu, a gall hw yn debygol dyfynu’r rhan fwaf o Delerau’r AO3 erbyn hyn! Mae hw’n dod a gwledd o wybodaeth ynglyn â chyflafareddu a datrys problemau i’r tîm, ac yn gwbl ymroddgar i’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’r gwaith mae hi’n gwneud.

Swyddogion di-lywodraeth

Yuechiang Luo (Trysorydd)

Darllenwch fwy am ein hen Llywodraethydd fama.

Darllenwch am ein pwyllgorau bresennol fama.