Born For War kommer till AO3

Born For War, ett multifandom-arkiv, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

I detta inlägg:

Bakgrundsinformation

Born For War var ett arkiv för verk inom flera fandom (framför allt het fanfiction) och startades av Delenn i maj 2000. Ursprungligen innehöll det bara verk om Xena/Ares (Xena: Warrior Princess) men expanderade senare till att inkludera även Max/Alec (Dark Angel), Angel(us)/Darla (Angel: the Series), och Spike/Buffy (Buffy the Vampire Slayer). Under en kort period hade det även verk fokuserade på Drusilla (Buffy the Vampire Slayer/Angel: the Series), som senare lyftes in i de olika programmens sektioner.

För att bevara de verk som skulle ha gått förlorade när arkivet stängde 2015, kommer Open Doors (Öppna Dörrar) att arbeta tillsammans med Delenn för att importera Born For War till en separat, sökbar, samling på AO3.

Vi kommer att börja importera verk från Born For War till samlingen på AO3 efter januari månad.

Vad innebär detta för skapare som hade verk på Born For War?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har för varje skapare. Vi kommer att göra vårt bästa för att kontrollera om något av verken redan finns på AO3 innan vi gör importen. Om ett verk redan finns på AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i stället för att importera det. Alla verk som arkiveras å en skapares vägnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att ställas in på att vara synliga enbart för inloggade AO3-användare. Så snart du gör anspråk på dina verk kan du välja att göra dem synliga för alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspråk på att göras synliga för alla besökare.

Vänligen kontakta Öppna Dörrar och meddela din(a) pseudonym(er) och e-postadress(er) för Born For War om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men behöver få meddelandet skickat till en annan e-postadress än den du använde i det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk själv.
  3. Du vill importera dina verk själv (även om du inte har ett AO3-konto ännu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det är okej för dig att vi bevarar dina verk på AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har några andra frågor vi kan hjälpa dig med.

Var vänlig inkludera arkivets namn i ämnesraden på ditt e-postmeddelande. Om du har publicerat verken någon annanstans, eller har ett sätt att enkelt verifiera att de är dina så är det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn för att bekräfta dina anspråk.

Vänligen ta del av Öppna Dörrars webbsida för instruktioner om hur du

Om du fortfarande har frågor…

Om du har fler frågor, besök vanliga frågor om Öppna Dörrar, kontakta kommittén Öppna Dörrar, eller skriv en kommentar till det här meddelandet så svarar vi så fort vi kan.

Vi skulle också bli glada om fans ville hjälpa oss att bevara arkivets historia, Born For War på Fanlore. Du behöver inte vara orolig om wiki-redigering är nytt för dig! Kolla in portalen för nya besökare, eller be Fanlore-funktionärerna om råd.

Vi är glada att kunna hjälpa till med att bevara Born For War!

– Öppna Dörrar-teamet

Detta nyhetsinlägg har översatts av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Announcement, Open Doors

Comments are closed.