Bổ Sung Tác Phẩm vào Bộ Sưu Tập Open Doors

Một trong các nhiệm vụ chính của dự án Open Doors (Cửa Mở) thuộc OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) là nhập các kho tàng tác phẩm fan có nguy cơ biến mất vào các bộ sưu tập của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta).

Theo đó, Open Doors sẽ đồng thời tìm kiếm các tác phẩm đã đăng tải tại AO3 để tránh nhập trùng dữ liệu. Tiếp theo, theo quy trình cũ, tài khoản chuyên viên lưu trữ sẽ mời các tác phẩm tìm được vào bộ sưu tập của kho tàng, và lưu tác phẩm dưới dạng thẻ đánh dấu nếu lời mời không được chấp nhận.

Sau một số thay đổi gần đầy về quy trình mời tác phẩm vào bộ sưu tập, hiện các chuyên viên lưu trữ đã có thể tự động thêm tác phẩm tìm được vào bộ sưu tập tương ứng tại AO3.

Cơ chế này chỉ áp dụng với các tác phẩm vốn được đăng tải từ đầu ở kho tàng được nhập và chỉ trong phạm vi bộ sưu tập kho tàng tương ứng. Các tác giả sẽ nhận được email thông báo mỗi khi họ có tác phẩm được thêm vào bộ sưu tập; họ cũng có thể gỡ bỏ tác phẩm khỏi bộ sưu tập bất kỳ lúc nào nếu muốn.

Trong quá trình nhập liệu, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với tác giả và hỏi ý kiến riêng của từng người. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhập bất cứ tác phẩm nào của mình vào AO3, vui lòng liên hệ đội ngũ Open Doors.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, vui lòng tham khảotrang Câu Hỏi Thường Gặp về Open Doors, hoặc liên hệ đội ngũ Open Doors.

Chúng tôi luôn mong muốn được góp phần vào việc bảo tồn nhiều hơn nữa các tác phẩm fan đứng trước nguy cơ biến mất!

– Đội ngũ Open Doors

Chức năng bình luận trong bài đăng này sẽ được vô hiệu hóa sau 14 ngày kể từ ngày đăng bài. Sau ngày này, nếu bạn có bất cứ thắc mắc, quan ngại hoặc bình luận gì liên quan đến việc nhập dữ liệu, vui lòng liên hệ đội ngũ Open Doors.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Open Doors

Comments are closed.