Image of a ballot

Bli medlem i OTW och rösta i styrelsevalet 2019!

Det är snart dags för val! Att vara medlem i OTW (Organisationen för Transformaiva Verk) innebär att kunna rösta i valet av dess styrelse. Detta bidrar till att påverka hur projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), Fanlore och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) drivs nu och hur de utvecklas framöver. Årets styrelseval kommer att hållas under perioden 9-12 augusti 2019. (Ta del av den fullständiga Tidplanen för valet 2019).

För att kunna rösta behöver du vara medlem i OTW vid midnatt UTC den 30:e juni 2019 (Hur dags är det för mig?). Det betyder att du måste ha gett en gåva på minst 10 US$ någon gång mellan 1 juli 2018 och 30 juni 2019 OCH ha valt att bli medlem i samband med att du gav din gåva. För att bli medlem behöver du välja “Yes” (Ja) som svar på frågan “Do you want to be an OTW member? ($10 minimum donation)” (Vill du bli medlem i OTW? Ge minst 10 USD) i gåvoformuläret. Om du är osäker ifall detta gäller för en gåva du har gett, vänligen kontakta vårt team för Utveckling & Medlemskap.

Om du deltar i den här väljarregistreringskampanjen kommer du att få en specialdesignad ikon som bara är tillgänglig under den här kampanjen. Tack för ditt stöd till OTW! Registrera dig för att att rösta och ge en gåva idag!

OTW är den icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna Dörrar, TWC och OTWs Juridiska Rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTWs webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.