Celebrate the End of our Three-Year Strategic Plan

Bli med og feire slutten på vår 3-årige handlingsplan!

I januar 2017 bega OTW (Organisasjonen for transformative verk) seg ut på sin første handlingsplan noensinne. Hensikten med denne planen var å veilede den helhetlige retningen for organisasjonen: å definere hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi skal følge det opp. En handlingsplan er en hjørnestein i både bedrifter og ideelle organisasjoner, og dette ble spesielt viktig for OTW da vi gikk fra å være en liten gruppe i oppstarten til å bli en voksende organisasjon med mange deler og et Hugo-prisvinnende prosjekt.

Vi har nå holdt på i hele tre år, og jobbet hardt for å få denne handlingsplanen til å bli en suksess. Nå som vi avslutter denne planen og ser frem mot fremtiden, ønsker vi å dele noen av høydepunktene for hva denne planen har hjulpet OTW med å oppnå.

Hva har OTWs første handlingsplan gjort for organisasjonen?

For individuelle komiteer:

Alle (eller nesten alle) av OTWs komiteer vet nå og har dokumentert:

 • Hva komiteens rolle i organisasjonen er (definerte ansvarsområder),
 • Hva forventningene er til deres komitéleder, og hvordan man skal trene opp nye ledere (beskrivelse av komitéleder-/lederstilling og opplæringsplan),
 • Hvordan få tak i og trene nytt personale (rekrutteringsplan),
 • Hvordan finne ut og kommunisere hvor mye penger som trengs hvert år (budsjett),
 • Hva deres mål er for nær fremtid og hvordan de tenker å oppnå dem (veikart),
 • Hva det vanlige, pågående arbeidet til komiteen er og hvordan man skal gjennomføre det (interne wiki-sider).

For styret:

Den strategiske planen har støttet styret i å:

 • Klargjøre pliktene til styremedlemmer (dokumentasjon av roller og ansvarsområder),
 • Lage layout for hvordan man skal introdusere nye styremedlemmer til informasjonen de trenger (plan for opplæring til styret),
 • Diskutere fremtiden til strukturen på OTWs lederskap, og lage forslag til hvordan man kan forbedre den (plan for å undersøke alternativer til styres- og driftsmodell).

For hele organisasjonen:

Den strategiske planen har støttet OTW i sin helhet med å skape:

 • Årlige budsjetter,
 • Klar finanspolitikk som er i tråd med de beste retnngslinjene for ideelle organisasjoner,
 • Mål for hvor mye penger vi burde ha i reserve, og hva vi ønsker at våre innsamlinger skal oppnå,
 • En prosess som våre prosjekter kan bruke til å sette mål for fremtiden sin og dokumentere oppnåelsene sine,
 • En rapport om hva de frivillige mener om møter på tvers av hele OTW, som for øyeblikket er under diskusjon i styret.

Tusen takk!

Frivillige hos OTW har alle jobbet sammen om å nå disse målene, og vårt arbeid er muliggjort av donasjonene og støtten fra våre medlemmer og brukere.

En stor takk til alle OTWs frivillige og bidragsytere!