Bli med og feire slutten på vår 3-årige handlingsplan!

I januar 2017 bega OTW (Organisasjonen for transformative verk) seg ut på sin første handlingsplan noensinne. Hensikten med denne planen var å veilede den helhetlige retningen for organisasjonen: å definere hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi skal følge det opp. En handlingsplan er en hjørnestein i både bedrifter og ideelle organisasjoner, og dette ble spesielt viktig for OTW da vi gikk fra å være en liten gruppe i oppstarten til å bli en voksende organisasjon med mange deler og et Hugo-prisvinnende prosjekt.

Vi har nå holdt på i hele tre år, og jobbet hardt for å få denne handlingsplanen til å bli en suksess. Nå som vi avslutter denne planen og ser frem mot fremtiden, ønsker vi å dele noen av høydepunktene for hva denne planen har hjulpet OTW med å oppnå.

Hva har OTWs første handlingsplan gjort for organisasjonen?

For individuelle komiteer:

Alle (eller nesten alle) av OTWs komiteer vet nå og har dokumentert:

 • Hva komiteens rolle i organisasjonen er (definerte ansvarsområder),
 • Hva forventningene er til deres komitéleder, og hvordan man skal trene opp nye ledere (beskrivelse av komitéleder-/lederstilling og opplæringsplan),
 • Hvordan få tak i og trene nytt personale (rekrutteringsplan),
 • Hvordan finne ut og kommunisere hvor mye penger som trengs hvert år (budsjett),
 • Hva deres mål er for nær fremtid og hvordan de tenker å oppnå dem (veikart),
 • Hva det vanlige, pågående arbeidet til komiteen er og hvordan man skal gjennomføre det (interne wiki-sider).

For styret:

Den strategiske planen har støttet styret i å:

 • Klargjøre pliktene til styremedlemmer (dokumentasjon av roller og ansvarsområder),
 • Lage layout for hvordan man skal introdusere nye styremedlemmer til informasjonen de trenger (plan for opplæring til styret),
 • Diskutere fremtiden til strukturen på OTWs lederskap, og lage forslag til hvordan man kan forbedre den (plan for å undersøke alternativer til styres- og driftsmodell).

For hele organisasjonen:

Den strategiske planen har støttet OTW i sin helhet med å skape:

 • Årlige budsjetter,
 • Klar finanspolitikk som er i tråd med de beste retnngslinjene for ideelle organisasjoner,
 • Mål for hvor mye penger vi burde ha i reserve, og hva vi ønsker at våre innsamlinger skal oppnå,
 • En prosess som våre prosjekter kan bruke til å sette mål for fremtiden sin og dokumentere oppnåelsene sine,
 • En rapport om hva de frivillige mener om møter på tvers av hele OTW, som for øyeblikket er under diskusjon i styret.

Tusen takk!

Frivillige hos OTW har alle jobbet sammen om å nå disse målene, og vårt arbeid er muliggjort av donasjonene og støtten fra våre medlemmer og brukere.

En stor takk til alle OTWs frivillige og bidragsytere!

Announcement, News of Note

Comments are closed.