Báo cáo Xây Dựng Kế Hoạch 2012-2014

Về những báo cáo này

Để viết những báo cáo này, ban Xây Dựng Kế Hoạch đã thăm dò ý kiến của các nhân viên, tình nguyện viên hiện tại và các cựu nhân viên của mỗi ban và nhóm làm việc, đã phỏng vấn chủ tịch các ban, và đã phỏng vấn thêm các nhân viên và tình nguyện viên (hiện tại hoặc quá khứ) muốn nói chuyện thêm với chúng tôi.

Nội dung của báo cáo hoàn toàn dựa trên thông tin được thu thập từ các thành viên của ban và nhóm làm việc. Chúng tôi đã tóm tắt câu trả lời của những thành viên (hiện tại và quá khứ) để xác định các điểm mạnh, các chướng ngại và những gợi ý họ đã nêu lên về cách cải tiến. Bạn có thể đọc thêm thông tin về quá trình này trong các bản báo cáo.

Trước khi đến tới bạn, những bản báo cáo này đã được duyệt lại bởi các chủ tịch của ban đó và ban Giám Đốc, và đã được biên soạn bởi ban Truyền Thông. Điều này nhằm mục đích sửa những điểm sai sót và nhận thêm phản hồi trước khi đăng báo cáo cho cộng đồng xem. Chúng tôi không thay đổi hay loại bỏ bất kỳ thông tin nào từ các đợt thăm dò ý kiến hoặc phỏng vấn sau việc biên tập này.

Phản hồi

Chúng tôi mong rằng các bản báo cáo thú vị đối với bạn, và chúng tôi hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào của bạn! Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn liên hệ ban viết báo cáo, hãy sử dụng đơn liên hệ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng những báo cáo này chỉ bao gồm bình luận của những thành viên của tổ chức. Tuy chúng tôi sẽ đọc và thảo luận các bình luận mà những người không nằm trong OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) gửi qua đơn liên hệ, và có thể cũng sẽ bao gồm chúng trong các báo cáo tiếp theo và các đợt xây dựng kế hoạch trong tương lai, chúng tôi sẽ không bao gồm ý kiến của người ngoài OTW vào những bản tái biện tập của các báo cáo này.

Chúng tôi đảm bạo độ bảo mật của tất cả các thông tin chúng tôi nhận được, và chúng tôi sẽ vui lòng thảo luận thêm với bạn nếu bạn có bất kỳ lo lắng gì.

Đường link tới các báo cáo

Các báo cáo được trình bày theo ngày đăng.