Báo cáo Xây Dựng Kế Hoạch 2012-2014

Về những báo cáo này

Để viết những báo cáo này, ban Xây Dựng Kế Hoạch đã thăm dò ý kiến của các nhân viên, tình nguyện viên và cựu nhân viên của mỗi ban và nhóm làm việc. Chúng tôi cũng phỏng vấn chủ tịch các ban và bất kỳ nhân viên và tình nguyện viên nào muốn nói chuyện thêm với chúng tôi.

Nội dung của báo cáo hoàn toàn dựa trên thông tin thu thập được từ các thành viên của ban và nhóm làm việc. Chúng tôi tóm tắt câu trả lời của những ai đã và đang là thành viên để xác định các điểm mạnh, các thách thức và những góp ý của để cải tiến tổ chức. Bạn có thể đọc thêm thông tin về quá trình này trong các bản báo cáo.

Trước khi ra mắt, những bản báo cáo này được duyệt lại bởi các chủ tịch của ban và ban Giám Đốc và biên soạn bởi ban Truyền Thông. Điều này giúp bản báo cáo tránh mắc sai sót cũng như có thểm nhiều phản hồi hơn trước khi ra mắt cộng đồng. Chúng tôi không thay đổi hay loại bỏ bất kỳ thông tin nào từ các đợt thăm dò ý kiến hoặc phỏng vấn sau việc biên tập này.

Phản hồi

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bản báo cáo thú vị và chúng tôi hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào của bạn! Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn liên hệ ban viết báo cáo, hãy sử dụng đơn liên hệ của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng những báo cáo này chỉ bao gồm bình luận của những thành viên của tổ chức. Tuy chúng tôi sẽ đọc và thảo luận về các bình luận mà những người không nằm trong OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) gửi qua đơn liên hệ. Chúng tôi cũng có thể bao gồm chúng trong các báo cáo tiếp theo và các đợt xây dựng kế hoạch trong tương lai. Chúng tôi sẽ không thêm ý kiến của người ngoài OTW vào những bản tái biên tập của các báo cáo này.

Chúng tôi đảm bảo độ bảo mật của tất cả các thông tin chúng tôi nhận được, và chúng tôi sẽ vui lòng thảo luận thêm với bạn nếu bạn có bất kỳ lo lắng gì.

Đường link tới các báo cáo

Các báo cáo được trình bày theo ngày đăng.