Báo cáo kết quả khảo sát IFD kỷ niệm 10 năm

Vừa rồi, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) triển khai một cuộc khảo sát người dùng nhân lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 10 của Ngày Quốc tế Tác phẩm của Fan, từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 19 tháng 2. Khảo sát bao gồm 12 câu hỏi, bằng 25 ngôn ngữ và đã có 55.620 người tham gia.

Bản bán báo kết quả khảo sát gồm các phần sau:

  1. Số lượt trả lời cho mỗi câu hỏi
  2. Số lượt trả lời cho từng đáp án

Dưới đây là một ví dụ từ báo cáo:

Bạn đã từng sử dụng tính năng dấu trang của AO3 để đề cử một fanwork chưa?

50,591 người tham gia khảo sát đã trả lời câu hỏi này.

Biểu đồ cột với số liệu như hình dưới đây

  • Rồi – 36.026 (71,37%)
  • Chưa – 14.565 (28,63%)

Vui lòng truy cập liên kết sau: để tìm hiểu thêm về phản hồi của khảo sát.


OTW là tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, và Hỗ Trợ Pháp Lý OTW. Tổ chức chúng tôi được điều hành bởi các thành viên thuộc cộng đồng fan, vận hành nhờ tình nguyện viên, và duy trì hoàn toàn nhờ sự quyên góp của các nhà hảo tâm. Để tìm hiểu thêm về chúng tôi, xin hãy ghé thăm trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện đứng sau bản dịch này, vui lòng tham khảo trang của Ban Biên Dịch.

Announcement

Comments are closed.