Bản Tin Tháng 2 Năm 2023, Số 175

I. NGÀY QUỐC TẾ CÁC TÁC PHẨM CỦA FAN

Cho đến ngày 15/2, Ban Truyền Thông đã hoan nghênh Ngày Quốc Tế Các Tác Phẩm Của Fan (IFD) thường niên lần thứ chín, bao gồm một thử thách sáng tác, ngày hội giới thiệu tác phẩm, và nhiều cuộc trò chuyện và trò chơi trên Discord. Fanlore cũng hoan nghênh Thử Thách Fanlore IFD thường niên lần thứ sáu, và ban Biên Dịch đã dịch các bản tin về IFD sang tận 32 ngôn ngữ. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp thực hiện sự kiện này!

II. AT THE ARCHIVE OF OUR OWN – AO3 (Ở KHO TÀNG LƯU TRỮ CỦA CHÚNG TA – AO3)

Ban Thu Thập Dữ Liệu AO3 đã đăng tải bản cập nhật của trang FAQ về việc xem các tác phẩm, bao gồm một số câu hỏi mới để hướng dẫn người dùng tốt hơn.

Trong khi đó, Open Doors đã có một khởi đầu thuận lợi cho năm 2023, với ba kho tàng được nhập: Dragonfayth (fanfic về Yu-Gi-Oh!); Lord of the Rings Fanfiction; và West Wing Fanfiction Central (Trung tâm Fanfic West Wing) . Họ cũng đã thông báo việc nhập kho tàng tưởng niệm A Priest in Korea, và đăng bản thông báo tổng kết thường niên, đưa ra thông tin chi tiết về 17 kho tàng đã được lưu trữ trong năm 2022, với tổng số hơn 18.500 tác phẩm.

Sau nhiều lần thử nghiệm, gỡ lỗi và tái cơ cấu phần cứng, Ban Điều Hành Hệ Thống cuối cùng cũng đã chuyển AO3 sang máy chủ cơ sở dữ liệu mới khoẻ hơn!

Ban Chính Sách & Xử Lý Lạm Quyền đã nhận được 2.200 đơn khiếu nại trong tháng 1 – một số lượng khá lớn! Trong khi đó, tính đến thời điểm chúng tôi viết bản tin này, Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật đã nhận được 1.600 đơn trong tháng 2, ít hơn đợt cao điểm của tháng 12 và tháng 1.

2022 đã là một năm lớn cho Ban Sắp Xếp Từ Khoá. Các tình nguyện viên đã sắp xếp được hơn 4.850.000 từ khoá trong năm vừa qua, trung bình mỗi người đã xử lý 10.500 từ khoá. Ngoài ra, AO3 còn bổ sung hơn 7.400 fandom mới!

III. LEGAL ADVOCACY (HỖ TRỢ PHÁP LÝ)

Ban Pháp Lý hiện đang sát sao theo dõi và tham gia một số vụ kiện về bản quyền, sử dụng hợp lý, kiểm duyệt nội dung, thương hiệu và quyền tự do biểu hiện đang chờ xét xử tại Toà Án Tối Cao Hoa Kỳ. Họ cũng đã trả lời một số thắc mắc của người dùng và tham gia vài hoạt động trong tuần Sử Dụng Hợp Lý, diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 2 năm 2023. Chủ Tịch Ban Pháp Lý Betsy Rosenblatt đã tham vấn phỏng vấn về luật sở hữu trí tuệ và trí thông minh nhân tạo trong sự kiện này.

IV. TẤT TẦN TẬT VỀ NH N SỰ

Từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2, Ban Tình Nguyện & Tuyển Dụng đã nhận được 111 yêu cầu mới, và đã hoàn thành 114 yêu cầu, còn lại 39 yêu cầu mở (bao gồm các hoạt động bổ nhiệm và miễn nhiệm được liệt kê dưới đây).

Tính đến ngày 24 tháng 2 năm 2023, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) hiện có 903 tình nguyện viên. \o/ Các thay đổi về nhân sự được liệt kê dưới đây.

Tình Nguyện Viên Mới của Ban Truy Cập, Thiết Kế và Công Nghệ : Brian Austin (Tình nguyện viên lập trình)
Tình Nguyện Viên Mới của Ban Phát Triển & Hội Viên: Chelsea Cheyanne (Chuyên viên dữ liệu thành viên)
Tình Nguyện Viên Mới của Fanlore: 1 quản trị viên
Tình Nguyện Viên Mới của Open Doors: Elf và 2 tình nguyện viên AO3 Fanzine Scan Hosting Project (Dự án Lưu trữ Bản Scan Fanzine AO3)
Tình Nguyện Viên Mới của Ban Chính Sách & Xử Lý Lạm Quyền: 1 tình nguyện viên
Tình Nguyện Viên Mới của Ban Biên Dịch: Anastasia Rey Reed, Anastasija Vasilevska, applebear, darksideofthemuse, Lexi20, Mercy và taender_kisses (tất cả là biên dịch), 4 biên dịch khác, và 1 Tình nguyện viên Quản lý

Chủ Tịch Ban Từ Nhiệm: briar_pipe (Sắp Xếp Từ Khoá), CJ Record (Hỗ Trợ Kỹ Thuật)
Tình Nguyện Viên rời Ban Thu Thập Dữ Liệu AO3: Alyndra (Biên tập)
Tình Nguyện Viên rời Ban Bầu Cử: 1 tình nguyện viên
Tình Nguyện Viên rời Fanlore: memorizingthedigitsofpi (Thiết kế Đồ hoạ), Elf, Mohini (cả hai đều tham gia Ban Chính sách & Quản trị) and 1 tình nguyện viên Chính sách & Quản trị khác, 1 Quản trị viên
Tình Nguyện Viên rời Open Doors: Beth B, Goodwin, Rosa V (Trợ lý nhập) và 10 Trợ lý nhập khác
Tình Nguyện Viên rời Ban Xây Dựng Kế Hoạch: 1 tình nguyện viên
Tình Nguyện Viên rời Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Zoë Renee
Tình Nguyện Viên rời Ban Sắp Xếp Từ Khoá: Anggi, Ashling, Deifire, Glasses, Leevie, Liekinloimu, Rav, Sammy G, SoVeryAverageMe, woyo (tất cả đều là người sắp xếp từ khoá) & 33 người sắp xếp từ khoá khác; Megan Q, Zoë Renee (cả hai đều là Quản lý) và 4 quản lý khác
Tình Nguyện Viên rời Ban Biên Dịch: Elif Köylü, Eugecapisce (cả hai đều là biên dịch) & 10 biên dịch khác; Antonius Melisse, Cyn, Laure (tất cả đều là tình nguyện viên quản lý)
Tình Nguyện Viên rời Ban TWC: 2 tình nguyện viên

Để biết thêm thông tin về quyền hạn và nhiệm vụ của từng ban, vui lòng xem danh sách các phòng ban trên trang web của chúng tôi.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Newsletter

Comments are closed.