Bản Tin Tháng 11 Năm 2022, Số 173

Bản tin

I. SÁP NHẬP VÀO OPEN DOORS

Trong Tháng 11, ban Open Doors (Cửa Mở) đã hoàn thành việc sáp nhập By Your Command, một kho lưu trữ cho Battlestar Galactica, và The Pony Fiction Archive, một kho lưu trữ fanfic về My Little Pony: Friendship is Magic. Ban cũng thông báo việc chuẩn bị sáp nhập Slashknot, một cộng động LiveJournal cho ban nhạc Slipknot, và The LeBeau Library, một kho lưu trữ fanfic X-Men. Hãy trông chờ một bài tổng hợp đầy đủ tất cả các đợt sáp nhập vào Open Doors trong năm vừa rồi vào đầu năm 2023 nhé!

II. AT THE ARCHIVE OF OUR OWN – AO3 (Ở KHO TÀNG LƯU TRỮ CỦA CHÚNG TA – AO3)

Ban Truy Cập, Thiết Kế & Công Nghệ đã đăng tải bài ghi chú phát hành với thông tin chi tiết về tận 55 vấn đề đã được giải quyết sau 4 bản cập nhật được phát hành từ tháng 8 đến tháng 22. Trong khi đó, Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật đã tiến hành việc làm mới các văn bản và thủ tục nội bộ, còn Ban Chính Sách & Xử Lý Lạm Quyền (nhận được 1.400 báo cáo trong tháng 11, tăng nhẹ so với tháng 10) đã bắt đầu chuyển dần sang một vài công cụ mới.

Trong tháng 10, các tình nguyện viên sắp xếp từ khoá đã xử lý hơn 440.000 từ khoá thuộc hơn 53.000 fandom khác nhau—trung bình mồi tình nguyện viên đã xử lý 950 từ khoá.

III. ELSEWHERE AT THE OTW (Ở CÁC BỘ PHẬN KHÁC CỦA AO3)

Tháng 11 đã là một tháng bận rộn cho Ban Truyền Thông, họ đã công khai bản Báo Cáo Thường Niên 2021 và cũng đã bắt đầu tìm các lựa chọn khác ngoài Pinboard để sử dụng làm đánh dấu cho các bản tin của OTW. Ban Truyền Thông cũng đã đăng tải một bài nhắc nhở người dùng về các tài khoản mạng xã hội chính thống và không chính thống của AO3, đặc biệt là với những vấn đề gần đây của Twitter.

Ban Điều Hành Hệ Thống vẫn đang tiếp tục xử lý một số vấn đề về phần cứng (các máy chủ dạo này hơi bị đòi hỏi, nhưng dù vậy chúng tôi vẫn yêu chúng), một vài thay đổi liên quan đến SQL, và một số công việc liên ban với Fanlore cũng như là các ban khác.

Để đảm bảo rằng tất cả các tình nguyện viên tại OTW có thế rời bất kỳ vị trí nào họ đang làm trước năm tới nếu muốn mà không quá bị áp lực, Ban Tình Nguyện & Tuyển Dụng đã tiến hành đợt check in Còn Muốn Tiếp Tục Làm Việc thường niên cho một số ban và làm việc với các ban khác mà đang tự tiến hành đợt check in riêng của họ như Ban Sắp Xếp Từ KhoáBan Biên Dịch.

IV. TẤT TẦN TẬT VỀ NH N SỰ

Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11, Ban Tình Nguyện & Tuyển dụng đã nhận được 241 yêu cầu mới, đã hoàn thiện 268, và còn lại 32 yêu cầu mở (bao gồm các hoạt động bổ nhiệm và miễn nhiệm được liệt kê dưới đây).

Tính tới ngày 25 tháng 11 năm 2022, OTW hiện có 945 tình nguyện viên. \o/ Những thay đổi về nhân sự gần đây được liệt kê dưới đây.

Tình nguyện viên mới của Ban Thu Thập Tư Liệu của AO3: Jacks, Michelle Artbear, Polynya, Synnie, 2 Biên Tập Viên khác
Tình nguyện viên mới của Open Doors: Alecto Gaia & 2 Trợ Lý Sáp Nhập khác
Tình nguyện viên mới của Ban Sắp Xếp Từ Khoá: Aceto_Shiobana, Alix, Allíster, Amanda Triplett, Anisha, Art, Bagel, Cabbage, Calico, CCocito, Charls, copacet, Cthulu, Derpinaz, Divia, ElleC, ginkgofan, Glitch, hematophage, hheyhalley, itsoverfeeling, Ity, Itze, Lixia, Luhba, Lyf, LyzS, Maven Morozov, Miru, Nandor, Nataliya, Noelia, Novae, Rook, Sanctuaria, Selly, Sijing, Slumber, Spri, Suji, Synth, Tay’haai, Toriceratops, Vyslanté, Zero, Ziskandra and 1 người khác
Tình nguyện viên mới của Ban Biên Dịch: J_Choi, Kristina Lihan, Sheherezade
Tình nguyện viên mới của Ban TWC: 1 Copyeditor
Tình nguyện viên mới của Ban Tình Nguyện & Tuyển Dụng: Natalia Gruber (Tool Implementation Lead)

Thành viên Ban Giám Đốc từ nhiệm: Jess White
Chủ tịch Ban từ nhiệm: VSSAKJ (Sắp Xếp Từ Khoá), Matty (Chính Sách & Xử Lý Lạm Quyền), Lady Oscar (Đảm Bảo Chất Lượng & Kiểm Định)
Tình Nguyện Viên Rời Ban Truy Cập, Thiết Kế & Công Nghệ: 1 Tình Nguyện Viên Lập Trình Lâu Năm, 1 Tình Nguyện Viên Đảm Bảo Chất Lượng & Kiểm Định
Tình Nguyện Viên Rời Ban Truyền Thông: Jess White (Tình Nguyện Viên Chủ Tịch Theo Dõi & Điều Phối Sự Kiện), 1 Tình Nguyện Viên Đồ Hoạ, 1 Tình Nguyện Viên Fanhacker, 1 Quản Lý Trang Web
Tình Nguyện Viên Rời Ban Bầu Cử: 1 Điều Phối Viên, 4 Chuyên Gia Truyền Thông, 1 Chuyên Gia PR
Tình Nguyện Viên Rời Fanlore: Kairen (Chính Sách & Quản Lý), 1 Chính Sách & Quản Lý, 2 Người Thiết Kế Đồ Hoạ
Tình Nguyện Viên Rời Open Doors: eliotjay (Tình Nguyện Viên Quản Lý), 1 Trợ Lý Sáp Nhập
Tình Nguyện Viên Rời Ban Chính Sách & Xử Lý Lạm Quyền: Azarias & 1 người khác
Tình Nguyện Viên Rời Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Belen & 6 người khác
Tình Nguyện Viên Rời Ban Điều Hành Hệ Thống: 1 Tình Nguyện Viên
Tình Nguyện Viên Rời Ban Sắp Xếp Từ Khoá: Giles, Jody, serkestic & 11 người khác
Tình Nguyện Viên Rời Ban Biên Dịch: Dan L, Mallorn, Mohini, Prerna A. Popat, Rhea, Sammi Lee, Shivani Kadam, Sofia, & 6 người khác
Tình Nguyện Viên Rời Ban TWC: Katherine E. Morrissey (Biên Tập Viên), Louisa Stein (Biên Tập Viên)
Tình Nguyện Viên Rời Ban Tình Nguyện & Tuyển Dụng: 1 Tình Nguyện Viên
Tình Nguyện Viên Rời Ban Web: 1 Tình Nguyện Viên

Để biết thêm thông tin về quyền hạn và nhiệm vụ của từng ban, vui lòng truy cập danh sách các ban làm việc tại trang web của chúng tôi.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Chưa được phân loại

Comments are closed.