Bản Tin Tháng 10 Năm 2021, Số 162

I. LEGAL ADVOCACY (HỖ TRỢ PHÁP LÝ)

Ban Pháp Lý đã nhận được một số tin tức tuyệt vời vào tháng 10: Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ đã gia hạn quyền miễn trừ của các vidder (những người làm video bằng cách ghép các cảnh cắt từ nhiều nguồn) đối với các điều khoản chống gian lận của DMCA. Nói cách khác, chúng tôi đã giành được ba năm miễn trừ để cộng thêm vào thời gian hiện hành cho phép các vidder giải mã DVD, Blu-ray hoặc các nguồn trực tuyến cho các mục đích tạo video phi thương mại. Vào đầu năm nay, ban Pháp Lý đã trình ý kiến lên Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ để tranh luận về việc gia hạn và làm rõ việc miễn trừ của các vidder.

II. AT THE ARCHIVE OF OUR OWN – AO3 (Ở KHO TÀNG LƯU TRỮ CỦA CHÚNG TA – AO3)

Open Doors (Cửa Mở) thông báo sáp nhập kho tàng Of Elves and Men và hoàn thành nhập kho tàng Gilmore Girls Adult Fic.

Ban Xử Lý Lạm Quyền nhận được thêm một lượng nhỏ đơn so với kỳ trước, với con số dự đoán sẽ lên tới 2,400 đơn mới tính đến cuối tháng 10. Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật tháng này vẫn nhận được lượng đơn như mọi khi, và gửi lời cảm ơn thắm thiết nhất đến ban Biên Dịch vì đã liên tục kịp thời cung cấp bản dịch cho khoảng 10% đơn Hỗ trợ Kỹ thuật.

Trong tháng 9, Ban Sắp Xếp Từ Khóa đã xử lý hơn 340,000 từ khóa của 46,000 fandom.

III. ELSEWHERE AT THE OTW (Ở NHỮNG BỘ PHẬN KHÁC CỦA OTW)

Ban Phát Triển & Hội Viên đã tổ chức thành công đợt quyên góp tháng 10 – Bởi Fan, Vì Fan – với các tin tức mới đăng tải bởi Ban Truyền Thông được Ban Biên Dịch chuyển ngữ sang 37 thứ tiếng. OTW đã kêu gọi được tổng cộng US$195,009.65, con số lớn hơn rất nhiều so với mục tiêu US$40,000 của chúng tôi. 6700 fan từ 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia vào đợt quyên góp này, và 4786 trong số họ chọn gia hạn thành viên OTW. Xin cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã tham gia đóng góp và hỗ trợ truyền thông!

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đối) đang tiếp tục thực hiện ấn phẩm tháng 3 năm 2022 theo đúng định kỳ. Các biên tập viên mới, Poe Johnson và Mel Stanfill, cùng biên tập viên quản lý mới Christine Mains đều đang tích cực học hỏi. Mới đây họ cũng đã tuyển thêm copyeditor và proofreader.

Ban Tài Chính đã mở một cuộc họp công khai vào ngày 16 tháng 10 để trả lời các câu hỏi về bản báo cáo ngân sách đã được cập nhật.

IV. IT’S ALL ABOUT THE PEEPS (TẤT TẦN TẬT VỀ NH N SỰ)

Từ 25 tháng 9 đến 24 tháng 10, ban Tình Nguyện & Tuyển Dụng đã nhận được 133 yêu cầu mới và đã hoàn thành 122 trong số đó, còn lại 41 yêu cầu (bao gồm cả công việc huấn luyện cho người mới và công việc đã được cắt giảm liệt kê ở dưới).

Tính đến 24 tháng 10 năm 2021, OTW có 1043 tình nguyện viên. \o/ Một số thay đổi nhân sự mới được liệt kê dưới đây.

Tình Nguyện Viên Sắp Xếp Từ Khóa Mới: Alastaire, Arcadia, Avery Renee, Carbon, Clemantines, EJ Bell, FatalGrace, faultystart, Fin, friki, Gretal, Ibdreams, Juhos, L. Rex, ladyvgrey, lawly, Leevie, LilianaMelo16, Lix Song, Malini, marevitreum, Minnie, Moche, Morgan Y, Schnikeys, Sin, Skald, Stardreamer, Tay, Tobias, VioletC và 6 tình nguyên viên khác.

Thành Viên Ban Giám Đốc Từ Nhiệm: Lex de Leon & Natalia Gruber
Thành Viên Rời Ban: Llyrianna (Ban Biên Dịch), Sijing Xie và 1 người khác là nhân viên ban Thu Thập Tư Liệu AO3, và 2 nhân viên ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật.
Tình Nguyện Viên Rời Ban Cửa Mở: 2 tình nguyện viên.
Tình Nguyện Viên Rời Ban Sắp Xếp Từ Khóa: flamethrowr, Rebecca Snyder và 3 tình nguyện viên khác.
Tình Nguyện Viên Rời Ban Biên Dịch: Aatreyee, acousticAlkonost, Adhara, ambercatfish, Bibiana, Blanca Rodríguez, EisRequiem, Kockožder, Novella, Sophie K, stellahibernis, weisswald và 6 tình nguyện viên khác.

Để biết thêm thông tin về quyền hạn và nhiệm vụ của từng ban, xin tham khảo danh sách các ban làm việc trên trang web của chúng tôi.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Biên dịch.

Newsletter

Comments are closed.