Bạn đã góp phần thay đổi OTW!

Đợt vận động quyên góp tháng 4 của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã kết thúc, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nhờ 4,700 người quyên góp từ 80 nước, chúng tôi quyên góp hơn 130,000 US$ trong những ngày qua, vượt xa mục tiêu 100,000 US$ ban đầu của chúng tôi!

Chúng tôi mong rằng qua đợt vận động này, bạn được biết thêm những quyên góp của bạn sẽ giúp tổ chức chúng tôi như thế nào. Tất cả các dự án của chúng tôi dựa vào sự hỗ trợ tiếp tục của bạn, xin cảm ơn bạn!

Bạn đừng quên, dù đợt vận động đã kết thúc, bạn vẫn luôn có thể ủng hộ OTW. Chúng tôi tiếp nhận quyên góp quanh năm!

OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Event

Comments are closed.