Bài này được đăng nhờ những người quyên góp như bạn!

Cảm ơn bạn đã ủng hộ OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Đợt vận động tháng 4 năm 2017 của chúng tôi đã kết thúc, và chúng tôi đã quyên góp được hơn 145,000 US$ từ hơn 5,600 số quyên góp đến từ 72 quốc gia, và 3,040 trong số đó đến từ những người quyên góp lần đầu.

Tuần này, chúng tôi đã thông báo tới bạn về các tiến triển đáng chú ý trong vài dự án của OTW. Chúng tôi cũng đã cho bạn biết một vài cách quyên góp khác: bạn có thể tham gia chương trình quyên góp tương đồng của các công ty, hoặc quyên góp định kỳ để nhận được quà cảm ơn mà bạn chắc chắn sẽ thích!

Chúng tôi cũng muốn biểu dương tất cả những tình nguyện viên của OTW đang làm việc ở hậu trường để giúp chúng tôi thực hiện đợt vận động này, và tất cả các hoạt động khác của chúng tôi. Đợt vận động này sẽ không thể hoàn thành được nếu không có các bạn. Một lần nữa, cảm ơn sự hào phóng và sự ủng hộ của bạn đã giúp chúng tôi tiếp tục phát triển tổ chức.

(Tuy đợt vận động đã kết thúc, chúng tôi vẫn vui lòng nhận quyên góp của bạn.)

Bản tin này được dịch bởi những tình nguyện viên dịch thuật của OTW. Để biết thêm về công việc của chúng tôi, vui lòng xem trang Phiên Dịch trên transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.