Posts by SarkaS

Vaša podpora pomáha OTW uchovávať fanúšikovskú tvorbu

Hlavná misia OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) je uchovávať a propagovať všetky druhy fanúšikovskej tvorby a jej histórie. V čase, keď iné platformy obmedzujú a skrývajú používateľmi vytvorený obsah, je táto misia dôležitejšia než kedykoľvek predtým. My ju udržiavame nažive vďaka našej pevnej dobrovoľníckej základni a podpore vašich štedrých darov. Ako OTW uchováva fanúšikovské práce a históriu? Tu je niekoľko príkladov:

Financie OTW: Rozpočet na rok 2019

2018 bol pre Správu financií OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) opäť produktívnym a rušným rokom. Pokračujeme v zákulisnej práci, aby sme sa uistili, že účty sú zaplatené, záznamy presné, a štandardné účtovnícke procedúry splnené. Taktiež už prebiehajú prípravy pre finančné výkazy a audit za rok 2018! A teraz nám dovoľte predstaviť rozpočet na rok 2019 (pre detailnejšie informácie prejdite na tabuľkové zobrazenie):