Posts by SarkaS

आपले समर्थन OTWला रसिककृती संरक्षित करण्यास मदत करते

सर्व प्रकारच्या रसिककृती आणि रसिक-इतिहास वाचवणे आणि प्रसारित करणे, OTWचा (परिवर्तनात्मक रसिककलामंडळी) मुख्य उद्दीष्ट आहे. अशा वेळी जेव्हा इतर प्लॅटफॉर्म प्रतिबंधित आणि वापरकर्ता-व्युत्पन्न सामग्री लपवत असतात, आमची ही मोहिम नेहमीपेक्षा अधिक महत्वाची आहे. आम्ही हे कार्य आपल्या सशक्त स्वयंसेवक शक्तीच्या कार्याद्वारे आणि आपल्या उदार देणग्यांच्या समर्थनाद्वारे जिवंत ठेवतो. OTW रसिककृती आणि रसिक-इतिहास संरक्षण कसे करते? येथे काही उदाहरणे आहेत: