Děkujeme za vaši podporu!

Protože se říjnová kampaň za získání členů zaměřená na získání finančních prostředků blíží ke konci, jsme v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) znovu příjemně překvapeni vaší podporou a nadšením. Začali jsme s cílem vybrat částku ve výši 130 000 USD a díky vám jsme tento cíl splnili. S více než 7 800 dárci z 93 zemí jsme vybrali celkem 190 000 USD. Děkujeme!

Vaše dary pro nás mají velkou hodnotu. Umožňují nám pokračovat v práci na projektech Open Doors (Otevřené dveře), Legal Advocacy (Právní obrana), Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) a samozřejmě Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv). Nedokážeme ani vyjádřit, jak moc jsme vděčni. A nezapomeňte, že i když je kampaň u konce, můžete OTW stále podporovat. Dary přijímáme celoročně !


OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěvky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Vaše příspěvky nám pomáhají růst!

Jak jste možná již zaznamenali na stránkách Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu), nedávno jsme nasadili nový vyhledávací fitr. Aktualizace obsahuje celou řadu nových žádaných funkcí, což by ovšem nebylo možné bez vašich příspěvků!

Jednou z nejzajímavějších novinek této aktualizace jsou snadno použitelné vylučovací filtry. Nechcete, aby vám oblíbený žánr fluff narušovala sebemenší stopa žánru angst? Žádný problém! V políčku Additional Tags (Doplňkové tagy) jednoduše vyberte „Angst“ (žánr, který se vyznačuje syrovými emocemi: strachem, úzkostí, depresemi) a takto označené práce se při vyhledávání odfiltrují. Pokud tag, kterému se chcete vyhnout, nemůžete v nabízeném seznamu najít, prostě ho vepište do pole „Other tags to exclude“ (Ostatní tagy, které chcete vyloučit). Celý článek

Členové – Zkontrolujte si, zda jste obdrželi e-mail s instrukcemi k hlasování

Všichni členové OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), kteří mají právo volit, by již měli mít v došlé poště e-mail s odkazem na volební instrukce pro rok 2018. Předmět e-mailu je „Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Instrukce k hlasování ve volbách do představenstva Organizace pro transformativní tvorbu). Upozorňujeme, že ti, kteří e-mail neobdrželi, nejsou na seznamu voličů pro letošní rok a neobdrží hlasovací lístek. Celý článek