Posts by Rhine

Kế Hoạch Kỷ Niệm Ngày Quốc Tế Các Tác Phẩm Của Fan Năm 2023

Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan lần thứ 9 đã ở rất gần; sắp tới đây, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) cũng sẽ có một loạt các hoạt động kỷ niệm nhân dịp này! Mời bạn tham khảo danh sách dưới đây để biết thêm chi tiết về các sự kiện kỷ niệm và cách thức tham gia nhé. 1. Thử thách Sáng tác Tháng trước, chúng tôi đã mời bạn tham gia thử thách sáng tác của chúng tôi với chủ đề Khi các Fandom Hội Tụ dưới hình thức sáng tác tác phẩm crossover và kết… Read more

Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan Năm 2023 sắp đến!

Bạn có hẹn: Ngày Quốc Tế các Tác Phẩm của Fan sắp đến! Ngày Quốc Tế Tác Phẩm của Fan do OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) tổ chức vào ngày 15 tháng 2 hằng năm từ năm 2014, nhằm chúc mừng tác phẩm fan thứ một triệu được đăng tải tại Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Đây không chỉ là sự tôn vinh dành cho mọi loại hình sáng tác của fan – fanfic, fanart, fanvid, fanzine, v.v. – mà còn là sự công nhận tính diệu kỳ và tầm quan trọng… Read more

Bản Tin Tháng 11 Năm 2022, Số 173

I. SÁP NHẬP VÀO OPEN DOORS Trong Tháng 11, ban Open Doors (Cửa Mở) đã hoàn thành việc sáp nhập By Your Command, một kho lưu trữ cho Battlestar Galactica, và The Pony Fiction Archive, một kho lưu trữ fanfic về My Little Pony: Friendship is Magic. Ban cũng thông báo việc chuẩn bị sáp nhập Slashknot, một cộng động LiveJournal cho ban nhạc Slipknot, và The LeBeau Library, một kho lưu trữ fanfic X-Men. Hãy trông chờ một bài tổng hợp đầy đủ tất cả các đợt sáp nhập vào Open Doors trong năm vừa rồi vào đầu năm 2023 nhé! II. AT THE… Read more