Posts by Rhine

एकोझ फ्रॉम द वेस्ट चे AO3 मध्ये स्थलांतरण होत आहे

एकोझ फ्रॉम द वेस्ट, एक साय्युकी रसिककथा संग्रह, Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वत:चा संग्रह) मध्ये स्थलांतरण करीत आहोत. या पोस्ट मध्ये: पार्श्वभूमीबद्दल थोडे स्पष्टीकरण ज्या निर्मात्यांची कार्य एकोझ फ्रॉम द वेस्ट मध्ये आहेत त्यांच्या दृष्टीने याचा अर्थ काय आणि आपल्याला अजूनही प्रश्न असतील तर आपण काय करावे

हॅरी पॅाटर फॅनफिक संग्रह AO3 मध्ये सामिल होत आहे

हॅरी पॅाटर रसिक-कथा संग्रह, एक हॅरी पॅाटर रसिककथा संग्रह जो चॅड (कॅझबॅंडिट) चालवतो, तो Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) वर आयात होत आहे. या पोस्ट मध्येः थोडे पार्श्वभूमी स्पष्टीकरण ज्या निर्मात्यांचे कार्य हॅरी पॅाटर रसिक-कथा संग्रहामध्ये आहे त्यांच्यासाठी हे होण्याचा काय परिणाम असेल आणि आपल्याला अजूनही शंका असतील तर आपण काय करावे