Posts by Rhine

एलीझाइसकि क्लिज AO3 मध्ये स्थलांतरण करीत आहे

एलीझाइसकि क्लिज, एक हॅरी पॉटर रसिककथा आणि रसिक कला संग्रह Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) मध्ये बाहेरून आणला जाणार आहे. या पोस्ट मध्ये: पार्श्वभूमीबद्दल थोडे स्पष्टीकरण ज्या निर्मात्यांची कार्य या एलीझाइसकि क्लिज मध्ये आहेत त्यांच्या दृष्टीने याचा अर्थ काय आपल्याला अजूनही प्रश्न असतील तर आपण काय करावे पार्श्वभूमीसंदर्भात स्पष्टीकरण एक रसिककथा संग्रह आहे जो २०१० मध्ये सुरु केला होता आणि तेव्हापासून आलीस ओ’रिअली, त्या रसिककथेची लेखिका, ह्यांनी राखून ठेवला आहे. त्यांना त्यांची कार्ये जतन करणे स्वतःहून शक्य होत नसल्यास एलीझाइसकि क्लिज AO3 वर बाहेरून आणली जात आहे, आणि त्यांच्या रसिकांनी त्यांच्या कार्यांना आदरांजली देण्यासाठी लिहिलेल्या कार्यांना आणि इतर रसिक मजकूर जो… Read more

आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिन २०२४: आपला रसिकगत काय करत आहे?

आम्हाला हे घोषित करायला उत्साहित आहोत कि आम्ही पुढच्या आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिनाची तयारी सुरु केली आहे – हे एक महत्वाचा प्रसंग आहे कारण हे ह्या दिनाच दहावा वर्ष असणार आहे! आम्हाला हा महत्वाचा प्रसंग आपल्याबरोबर साजरा करायला खूप आनंद होत आहे, आणि आम्हाला आपल्या सामुदायिक कार्येक्रमांबद्दल ऐकायला आवडेल. आंतरराष्ट्रीय रसिककृती दिन, १५ फेब्रुवारी ला साजरा केला जाणारा, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) ने २०१४ मध्ये सुरु केला होता Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) वर एक दशलक्ष रसिककृती प्रकाशित झाल्याच्या सन्मानार्थ. हा रसिककृतींच्या – कोणत्याही प्रकारच्या – महत्वाची आठवण करून देण्याचा आणि ओळखण्याचा आमचा प्रयत्न आहे – आपल्या संस्कृतीवर रसिककृतींच्या प्रभावाचे, रसिकगटांमधील आपल्या… Read more

ऑक्टोबर २०२३ सदस्यता मोहीम: नवीन सदस्यांचे स्वागत!

आपली ऑक्टोबर सदस्यता मोहीम आता समाप्त झाली आहे आणि आम्हाला हे जाहीर करण्यात आनंद होत आहे की आपल्याला ६,११३ सदस्य मिळाले आहेत. ७४ देशातून एकूण US$१,९२,७४३.११ वर्गणी मिळाली आहे. सदस्यता मोहीम आता जरी संपली असेल तरी आपण वर्षातून कधीही सदस्य होऊ शकता. आणि ३० जून, २०२४ रोजी २३:५९ जाप्रवेप्र च्या आधी जर सदस्य झालात, तर आपल्याला आमच्या वार्षिक OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) संचालक मंडळाच्या निवडणूकीत पुढच्या वर्षी ऑगस्ट मधे मत देता येईल. जशी आमची अर्थपुरवठा आणि सदस्यता समिती आतासुद्धा आपल्या धन्यवाद भेट पाठवण्याच्या कामात व्यस्त आहे तसेच आम्हाला सांगायचे आहे की आपली इतके वर्षांची मदत अतिशय महत्त्वाची होती, ती आर्थिक, स्वयंसेवा किंव्हा आम्हाला प्रोत्साहन देण्याच्या… Read more

ऑक्टोबर २०२३ सदस्यता मोहीम: सदस्यत्वाचा अर्थ

जेव्हा जुलैमध्ये DDoS हल्ल्यांमुळे Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह), फॅनलोर आणि आमचा देणगी फॉर्म बंद पडले होते, अनेक रसिकांनी पुढील महिन्यांत देणगी देऊन प्रतिसाद दिला. आपली उदारता आणि या समर्थनाच्या देखाव्यासह हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्याची आपली इच्छा या दोन्हीचे आम्ही खूप कौतुक करतो. आम्हाला २०२२ च्या जुलै आणि ऑगस्टच्या तुलनेत २०२३ च्या जुलै आणि ऑगस्टमधे मिळालेल्या देणग्यांमध्ये ३५% वाढ झाली आहे. म्हणूनच, आमच्या नेहमीच्या ऑक्टोबरच्या सदस्यता मोहिमेदरम्यान, आम्ही आपल्याला OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळ) – इतर प्रकल्पांसह AO3 आणि फॅनलोर यांच्यामागील ना नफा संस्था, – चे सदस्य होऊन आपला सहभाग चालू ठेवायला प्रोत्साहित करू इच्छितो. म्हणूनच AO3 वरील आमचा मोहीम देणगी बॅनर जमा… Read more

ऍनिमेटर्स इन्क., जी अनिता ब्लेक पद्दु ची साईट म्हणून ही ओळखली जाते, ती AO3 वर आयात होत आहे

ऍनिमेटर्स इन्क., एक अनिता ब्लेक: व्हॅम्पायर हंटर रसिककथा संग्रह, Archive of Our Own – AO3 (आमचा स्वतःचा संग्रह) वर आयात केला जात आहे. या पोस्ट मध्ये: पार्श्वभुमीबद्दल थोडे स्पष्टीकरण ऍनिमेटर्स इन्क. वर कार्य असलेल्या निर्मात्यांसाठी याचा अर्थ काय आपल्याला अजूनही शंका असतील तर काय करावे पार्श्वभुमीबद्दल स्पष्टीकरण ऍनिमेटर्स इन्क. / अनिता ब्लेक पुद्दु ची साईट ही अनिता ब्लेक वरील इटलीचा सर्वात मोठा समुदाय होता जो २००७ साली पुद्दु ने चालू केला होता. जुनी वेबसाईट बंद होऊन आता काही वर्ष (२०१५ पासून) उलटली आहेत, आणि “जर आपल्या रसिककथा अजूनही नेट वर असतील तर किती छान होईल?” असे खुप झाल्यामुळे, व्यवस्थापकांनी त्यांच्या कार्यांसाठी नवीन घर शोधायचे ठरविले,… Read more