Posts by Rhine

گردآوری اعضا آوریل 2023: از حمایت شما متشکریم

گردآوری اعضای ماه آوریل OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) به پایان رسیده است و ما خرسندیم از اینکه اعلام کنیم که با جمع آوری 252,343/98 دلار آمریکا دلار که بسیار فراتر از هدف 50,000/00 دلار آمریکا دلاری مان بوده است آن را به خاتمه رسانده ایم. این کمک های مالی از طرف 7,852 نفر در 71 کشور دریافت شده اند: از یکایک آنها سپاسگزاریم و همچنین از هر یک از شما که در مورد این گردآوری پست کرده اید و اخبار آن را به اشتراک گذاشته اید! ما به ویژه خوشحالیم از اینکه 6,450 نفر از اهداکنندگان تصمیم گرفتند که با کمک های مالی… Read more