Image of a ballot that reads "Organization for Transformative Works Elections News: Make Your Voice Heard"

2017 års valresultat

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera [2017] års valresultat.

Följande namn (i alfabetisk ordning) har officiellt valts in i styrelsen.

  • Claire P. Baker
  • Danielle Strong
  • Jessie Camboulives

De nya styrelsemedlemmarna kommer formellt att påbörja sin överlappande mandatperiod den 1 oktober. Vi önskar dem allt gott med sina mandatperioder.

Därmed avslutas valsäsongen. Tack till alla som involverade sig genom att sprida ordet, ställa frågor till kandidater och, såklart, rösta! Vi ser fram emot att återse er alla igen nästa år.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Image of a ballot

Val till OTW 2017: Är du redo?

Att vara medlem av OTW (Organisationen för Transformativa Verk) innebär att du får rösta om styrelsen. Detta hjälper dig att påverka hur OTW och projekt som Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), Fanlore och Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) arbetar nu och i framtiden. I år hålls valet till styrelsen 11-14 augusti och för att ha rätt att rösta måste du bli medlem i OTW senast 30 juni 2017. Läs mer