Posts by Retired Personnel

Tăng sự ảnh hưởng của bạn

Đầu tuần này, bạn đã được biết cách OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) sử dụng tiền quyên góp của bạn. Dưới đây là một vài cách bạn có thể tăng sức ảnh hưởng của mình khi quyên góp cho OTW! Nhiều công ty như Apple, Microsoft, và Google, sẽ quyên góp một khoản tương đương nếu bạn là một nhân viên đang làm việc tại Mỹ. OTW là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại Mỹ, điều đó có nghĩa là tổ chức đủ tư cách tham gia nhiều chương trình quyên góp tương đồng của các… Read more

Đợt vận động tháng 4: Sự ủng hộ của bạn rất quan trọng

Rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong những tháng gần đây tại OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa). Đây là một tóm tắt của một vài điều mới mẻ và hay ho mà OTW đã thực hiện được nhờ có sự ủng hộ của bạn. Ban Điều Hành Hệ Thống của chúng tôi đã rất bận rộn vào nhiệm kỳ vừa qua! Số lượng tác phẩm của fan, số người dùng và khách trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đang tăng trưởng. Chúng tôi cần thêm chỗ để lưu trữ những tác… Read more

Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2017

2016 là một năm bận rộn của ban Tài chính của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), và chúng tôi đang rất cố gắng cải thiện việc kế toán và chính sách tài chính của tổ chức. Tính toán ngân sách là một lĩnh vực khác đã được cải thiện trong những tháng qua— đặc biệt là việc cộng tác với các ban của chúng tôi để dự toán các chi phí của họ và tính đến các thay đổi bất ngờ. Không chần chừ nữa, dưới đây là bản ngân sách năm 2017 (tải xuống bảng biểu của ngân sách… Read more