Posts by Retired Personnel

Weaver of Dreams and Land of Dreams kommer till AO3

Weaver of Dreams och Land of Dreams, båda fanfiction-arkiv tillägnade Oded Fehr, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på Weaver of Dreams och Land of Dreams Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor

FrodoHealers kommer till AO3

FrodoHealers, ett fanfiction-arkiv för Sagan om ringen, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som har verk på FrodoHealers Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor

Öppna dörrar firar fyra genomförda arkivimporter under 2020!

Det är med glädje som Open Doors (Öppna dörrar) tillkännager att vi genomfört fyra arkivimporter under 2020, med totalt nästan 3000 verk som importerats till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv)! Vi hoppas att ni hittar gamla och nya favoriter i samlingarna som listas här nedanför.

Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009) kommer till AO3

Octaves of the Heart: Sublime Archives och I Will Remember You Marathon Archive (2005-2009), två arkiv för Buffy the Vampire Slayer och Angel håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv).

Statistik för 2020 års val till OTW

Nu när valet 2020 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet! Inför valet 2020 hade vi totalt 13 369 röstberättigade. Av dessa röstade 2 858 personer, vilket motsvarar 21,4% av de möjliga väljarna. Valdeltagandet är lägre än förra året, när valdeltagandet var 22,5%. Vi såg dock en ökning i antalet avlagda röster, från 2 234 till 2 858, vilket motsvarar en ökning med 28 %.