Posts by Retired Personnel

Ďalšie zmeny v zodpovednostiach Podpory a Dohľadu

Ako pokračujeme v práci na lepšom balansovaní zodpovedností našich výborov pre Podporu a Dohľad, presúvame z Dohľadu do mandátu Podpory dve nasledovné záležitosti: Prevzatie účtu Toto je možnosť, ktorá umožňuje určenej osobe spravovať váš účet, ak zomriete, alebo sa stanete nespôsobilým. Ak sa chcete dozvedieť viac o možnosti prevzatia účtu, prosím, prečítajte si naše FAQ – často kladené otázky o Zmluvných podmienkach na túto tému. Prosím, berte na vedomie, že ak už máte podanú žiadosť o prevzatie účtu, náš výbor pre Dohľad dorieši tie žiadosti, ktoré doteraz obdržal. V budúcnosti však so žiadosťou o prevzatie účtu alebo zmenou či spustením už existujúceho takéhoto prevzatia, prosím,… Read more

LeBeau Library sa presúva na AO3

LeBeau Library z Gambit Guild fóra, X-Men poviedkovský archív zameriavajúci sa na postavu Remy LeBeau alebo “Gambit”, bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu). V tomto príspevku: Menšie vysvetlenie Čo to znamená pre autorov, ktorí majú práce na LeBeau Library A čo robiť, ak máte stále otázky Menšie vysvetlenie LeBeau Library, ako súčasť The Gambit Guild, bola aktívna v rokoch 2007 až 2010. Aj keď je ešte stále online, archivárka Neko sa obávala, že príbehy sa stratia, ak už nebude schopná udržiavať webovú stránku. Účelom projektu Záchrana online archívov výboru Otvorených dverí je poskytnúť pomoc moderátorom archívov pri importe prác… Read more

Kampaň na získanie členov, október 2022: Ďakujeme za vašu podporu

Naša októbrová Kampaň na získanie nových členov sa skončila a my sme vám nesmierne vďační za vašu štedrosť. S potešením oznamujeme, že vďaka 7 683 prispievateľom z 78 krajín sme vyzbierali 276 467,69 USD! Mimoriadne nás teší, že 6 147 z vás si zvolilo založiť alebo predĺžiť svoje členstvo príspevkom pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu). Hoci sa terajšia kampaň skončila, príspevky prijímame po celý rok. Voliacim členom sa môžete stať kedykoľvek počas roka—avšak, aby ste mohli voliť v každoročných augustových voľbách do Predstavenstva OTW, musíte sa pridať najneskôr do 30. júna, 23:59 SEČ. Pokým je výbor pre Rozvoj a členstvo zaneprázdnený zasielaním ďakovných darčekov,… Read more

Správa financií OTW: aktualizovaný rozpočet 2022

Počas celého roka, tím Správa financií OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu) pokračoval vo svojej práci, ktorej cieľom bolo zabezpečiť, aby všetky účty organizácie boli zaplatené, daňové priznania podané a štandardné postupy v účtovníctve dodržané. Náš tím tiež prepracoval štruktúru účtovníctva, aby lepšie odrážal finančnú aktivitu OTW. Prípravy na kontrolu uzávierky za rok 2021 stále pokračujú! Tím usilovne pracuje na aktualizácii rozpočtu na rok 2022 a s radosťou vám ho tu predstaví (podrobnejšie informácie o rozpočte na rok 2022): Výdavky za rok 2022 Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) K 31. júlu 2022 sa minulo 290 688,25 USD z celkových 376 186,44 USD… Read more

Päť vecí, ktoré povedala Francesca Coppa

Tento mesiac OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) oslavuje 15 rokov! V rámci nášho výročia uverejňujeme špeciálny príspevok „5 vecí“ s jednou z našich zakladateliek, Francescou Coppa. V tomto príspevku si môžete prečítať o Francesciných najstarších spomienkach zo začiatkov OTW, vrátane všetkých výziev, ktorým spoločnosť odvtedy čelila. Taktiež hosťujeme trivia súťaž (dostupnú iba v angličtine) a výzvu poviedok. Ak sa chcete dozvedieť viac, prosím, navštívte výročný príspevok OTW v anglickej verzii. Približne každý mesiac robí OTW sériu Q&A s jedným so svojich dobrovoľníkov o ich práci v spoločnosti. Príspevky budú obsahovať osobné názory jednotlivých dobrovoľníkov, ktoré sa nemusia zhodovať s postojmi a zásadami OTW. Ako to,… Read more