Celebrating OTW's 10 Years of History

25 Bagay na Dapat Malaman Tungkol sa OTW

Marami sa inyo ay marahil baguhan sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) habang ang ilan sa inyo ay sinusubaybayan ang aming progreso mula pa ng inilunsad namin ito noong 2007. Gayunpaman, umaasa kaming mayroon kayong mga bagong natutuklasan tungkol sa amin ngayong buwan na ito. Dahil malayo-layo pa ang susunod naming malaking anibersaryo, narito ang 25 bagay tungkol sa aming organisasyon na maaari mong malaman ngayon na! Read More

Image of a ballot that reads "Organization for Transformative Works Elections News: Make Your Voice Heard"

2017 Kronolohiya ng Halalan ng OTW at Takdang Oras ng Pagkamiyembro

Malugod na ibinabalita ng komite ng Halalan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na nakapaksil na ang kronolohiya para sa halalan ng 2017!

Mayroong mga pagbabago sa kronolohiya ngayong taon. Upang maiwasang magkasabay ito sa ibang mga pangyayari sa OTW, mas maagang itinakda sa taon ang halalan. Sinimulan ang pagbabagong ito noong nakaraang taon, kung kailan ginanap ang halalan sa huling bahagi ng Septiyembre. Ngayong taon ito ay ililipat sa Agosto, kung saan inaasahan itong manatili sa nalalapit na hinaharap.

Gaganapin ang halalan ngayong taon mula ika-11 hanggang ika-14 ng Agosto.

Dahil dito, malilipat din ang takdang oras ng rehistrasyon upang maging miyembro. Tulad ng petsa ng halalan, hindi magbabago ang petsang ito kada taon. Ngayon, ang tinakdang oras upang maging miyembro ay sa o bago mag ika-30 ng Hunyo. Kung ikaw ay interesadong bumoto, pinakikiusapan naming tiyakin ninyo na aktibo ang inyong pagkakaanib pagdating ng petsang iyon.

Maari mong malaman kung paano maging miyembro sa website ng komite ng Halalan, o kung pamilyar ka na sa proseso, maari kang magbigay ng donasyon dito!

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng halalan, maaring tingnan ang pahina ng mga Patakaran Ukol sa Halalan.

Maligaya naming inaabangan ang isang masiglang panahon ng halalan na mayroong sapat na pagpapanayam sa pagitan ng mga kandidato at ng mga botante, at umaasa kaming ikaw ay maging bahagi nito. Huwag kalimutang subaybayan ang komite ng Halalan sa Twitter at Tumblr upang maging batid sa mga pinakabagong balita!

Kung mayroon kang kahit anong katanungan o komentaryo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa komite ng Halalan.

Ang balitang ito ay isinalin ng mga boluntaryong tagasalin ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa aming gawain, maanong tumungo sa pahina para sa Pagsasalin sa transformativeworks.org.

Pagdiriwang para sa isang milyong tagagamit

Isang Milyong Rehistradong Tagagamit Ay Naabot ng AO3!

Ikinatutuwang ibalita ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ang isa pang tagumpay para sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan): isang milyong rehistradong tagagamit!

Pagdiriwang para sa isang milyong tagagamit

Ang AO3 ay itinatag sa pagnanais na magkaroon ng isang lugar na pinamamahalaan ng mga tagahanga kung saan maaring iimbak ang mga hangang-katha ng walang impluwensiyang pangkomersyal o limitasyon sa nilalaman. Inabot ng dalawa’t kalahating taon mula sa pansimulang ideyang iyon patungo sa Open Beta, ngunit noong ika-14 ng Nobyembre 2009, nag-umpisang magbukas ng mga account sa AO3 ang mga miyembro ng publiko. Nagsimulang lumago ang AO3, pati rin ang mga tagumpay na natamo. Nakamit natin ang di kapanipaniwalang tagumpay na isang milyong hangang-katha noong ika-15 ng Pebrero 2014, at itinatag ang unang taunang International Fanworks Day noong ika-15 ng Pebrero 2015 upang ipagdiwang ito.

Noong naabot ng AO3 ang tagumpay na dalawang milyong hangang-katha, ipinagdiwang namin ang dedikasyon ng lahat ng aming mga tagagamit, rehistrado man o hindi, na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magboluntaryo at tumulong sa pagpapanatili sa mga proyekto ng OTW. Ngayong naabot na natin ang isang milyong rehistradong tagagamit, lalong nais naming magdiwang at magpasalamat sa kanila—sa mga manlilikhang nagbabahagi ng mga hangang-katha, sa mga tagapamagitang namamahala sa mga hamon at palitan ng handog, sa mga mambabasang nangangasiwa sa mga likom, at sa mga tagabigay ng mga komentaryong naghihikayat sa lahat na gawin ang kanilang pinakamahusay. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa inyong pagkamalikhain at pagtangkilik. Kung wala ang mga tagagamit, wala rin ang AO3, at pinahahalagahan namin ang lahat ng inyong sigasig at kasipagang ibinabahagi sa amin araw-araw.

Maraming mga kagalakang parating sa AO3, kaya ulit-uliting bumisita upang makita kung anong sunod na mangyayari. Maraming salamat ulit sa lahat ng inyong suporta, at inaasahan namin ang iyong patuloy na kasiyahan sa AO3!

Ang balitang ito ay isinalin ng mga boluntaryong tagasalin ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa aming gawain, maanong tumungo sa pahina para sa Pagsasalin sa transformativeworks.org.