Posts by Retired Personnel

Inihahayag ng Open Doors ang Panibagong Pag-aangkat ng mga Fanzine na Katha

Noong nakaraang taon, nag-anunsyo ng ilang mga pagbabago ang komite ng Open Doors sa Fan Culture Preservation Project (Proyekto para sa Pangangalaga ng Kultura ng mga Tagahanga) nito, kabilang ang paglikha ng AO3 Fanzine Scan Hosting Project – FSHP (Proyekto sa Pagho-host ng Pag-iiskan ng Fanzine ng AO3). Isang pakikipagtulungan ang FSHP kasama ang Zinedom, isang proyekto sa pangangalaga na pinapatakbo ng mga tagahanga kung saan orihinal na inilathala sa mga naimprentang fanzine ang mga hangang-katha at fanart na inaangkat sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Maaaring i-angkat ang mga hangang-katha sa AO3 kapag may pahintulot ng mga manlilikha nito o… Read more

Pananalapi ng OTW: Badyet sa Taong 2023

Nitong nakaraang taong, nagsikap ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2022! Nagtatrabaho rin ang komite nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa taong 2023, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2023 para sa karagdagang detalye): Mga Gastusin sa Taong 2023 Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)… Read more

Estadistika ng Halalan 2022 ng OTW

Ngayong tapos na ang Halalan 2022, ikinalulugod naming ibahagi sa inyo ang mga estadistika ukol sa pakikilahok ng mga botante! Nagtala ang Halalan 2022 ng kabuuang 11,643 na mga rehistradong botante. Sa mga botanteng ito, 4,574 ang nagpasa ng balidong balota, na kumakatawan sa 39.3% ng mga potensyal na botante. Ipinagmamalaki naming ipahayag na mas mataas ang pakikilahok ng mga botante ngayon kumpara sa nakaraang taon, na may pakikilahok na 20.5%. May nakitang pagtaas ng bilang ng mga ipinasang balota, mula 2,305 hanggang sa 4,574, na aabot sa 98.4% na paglaki.

2022 Mga Kinalabasan ng OTW Halalan

Nais pasalamatan ng Komite ng Halalan ang lahat ng mga kandidato para sa kanilang pagsusumikap sa halalan ngayong taon. Kaya, ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang kinalabasan ng halalan para sa taong 2022. Opisyal na nahalal ang mga sumusunod na kandidato (na nasa alpabetikal na pagkakaayos) sa Lupon ng mga Tagapangasiwa: Heather McGuire Natalia Gruber Gaya ng nakaraang abiso, malungkot na inaanunsyo ng Lupon ng mga Tagapangasiwa na ang direktor na si E. Anna Szegedi, na siyang inihalal noong 2021, ay bababa na sa kanyang posisyon sa Lupon bago ang halalan ng 2022. Malugod naming tinatanaw ang serbisyong inihandog ni E. Anna Szegedi at nagpapasalamat… Read more

Bukas na ang Halalan para sa 2022 Lupon ng OTW!

Sinimulan na ang halalan! Dapat may balota na ang bawat kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumali mula ika-1 ng Hulyo 2021 hanggang ika-30 ng Hunyo 2022. Kung hindi mo pa ito natanggap, mangyaring tingnan muna ang iyong spam folder, bago makipag-ugnayan sa amin gamit ang form para sa pakikipag-ugnayan. Mangyaring tandaan na nakatakda ang petsa ng resibo ng iyong donasyon sa US Eastern Time, kaya kung nailista ang iyong donasyon pagkatapos ng alas 19:59 sa ika-30 ng Hunyo 2022 sa resibo nito, hindi ka maaaring bumoto. Kung hindi ka sigurado kung nagawa ang iyong donasyon bago ang takdang oras, mangyaring makipag-ugnayan… Read more