Header image for Of Elves and Men Fanfiction archive. On the left is a silhouette of an elf with a bow and on the right is a silhouette of a human man with a sword. They are facing each other. Text in the center reads: Of Elves and Men: A world of intrigue and romance.

Of Elves and Men es trasllada a l’AO3

Of Elves and Men, un arxiu de ficció fan multifàndom amb especial èmfasi en El Senyor dels Anells i la ficció sobre persones reals (RPF) d’El Senyor dels Anells, s’importarà a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi).

En aquesta entrada:

Read More