Vận động đăng ký hội viên cho Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa, ngày 12-18 tháng 10 năm 2017

Hướng tới tương lai

Trong khi chúng ta kỷ niệm 10 năm của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), hãy cùng nhau nhìn tới tương lai. Nhờ quyên góp của bạn, trước mắt chúng ta là một tương lai tươi sáng! Sự ủng hộ không ngừng của bạn giúp chúng tôi duy trì tất cả các dự án từ Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đến Fanlore, từ Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) đến đội Hỗ trợ Pháp luật của chúng tôi. Sau đây là những gì các dự án này sẽ sớm thực hiện: Read More

Tài chính của OTW: Ngân sách năm 2017

Đầu năm nay, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã công khai ngân sách cho năm 2017. Vì tháng 12 cận kề, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn tình hình tài chính từ đây cho đến cuối năm, và kế hoạch của tổ chức đã tiến triển hoặc thay đổi như thế nào so với vài tháng trước.

Ban Tài chính đang chuẩn bị cho việc kiểm toán đầu tiên của OTW, và từ đây về sau chúng tôi muốn tiến hành kiểm toán hàng năm. Vì quy mô của tổ chức và sự ủng hộ của những người quyên góp, chúng tôi muốn hoạt động kế toán càng hiệu quả và kỹ lưỡng càng tốt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đóng góp để chúng tôi có được sự ổn định tài chính cần thiết cho mọi hoạt động của tổ chức!

Chi phí năm 2017

Chi phí theo từng dự án: Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta): 72,2%. Open Doors (Cửa Mở): 0,5%. Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi): 1,1%. Fanlore: 1,8%. Hỗ Trợ Pháp Luật: 0,5%. Tuyên truyền hội thảo: 0,7%. Quản lý: 14,5%. Gây quỹ: 8,7%.

Read More

Bài này được đăng nhờ những người quyên góp như bạn!

Cảm ơn bạn đã ủng hộ OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Đợt vận động tháng 4 năm 2017 của chúng tôi đã kết thúc, và chúng tôi đã quyên góp được hơn 145,000 US$ từ hơn 5,600 số quyên góp đến từ 72 quốc gia, và 3,040 trong số đó đến từ những người quyên góp lần đầu.

Tuần này, chúng tôi đã thông báo tới bạn về các tiến triển đáng chú ý trong vài dự án của OTW. Chúng tôi cũng đã cho bạn biết một vài cách quyên góp khác: bạn có thể tham gia chương trình quyên góp tương đồng của các công ty, hoặc quyên góp định kỳ để nhận được quà cảm ơn mà bạn chắc chắn sẽ thích!

Chúng tôi cũng muốn biểu dương tất cả những tình nguyện viên của OTW đang làm việc ở hậu trường để giúp chúng tôi thực hiện đợt vận động này, và tất cả các hoạt động khác của chúng tôi. Đợt vận động này sẽ không thể hoàn thành được nếu không có các bạn. Một lần nữa, cảm ơn sự hào phóng và sự ủng hộ của bạn đã giúp chúng tôi tiếp tục phát triển tổ chức.

(Tuy đợt vận động đã kết thúc, chúng tôi vẫn vui lòng nhận quyên góp của bạn.)

Bản tin này được dịch bởi những tình nguyện viên dịch thuật của OTW. Để biết thêm về công việc của chúng tôi, vui lòng xem trang Phiên Dịch trên transformativeworks.org.