OTW ekonomi: Budget för 2020

Under 2020 har OTW:s (Organisationen för transformativa verk) ekonomikommitté fortsatt att granska riktigheten och fullständigheten i organisationens ekonomiska transaktioner. Andra uppgifter har inkluderat att betala räkningar, slutföra revisionen av årsredovisningen för 2019, och säkerställa att god bokföringssed har följts.

Under tiden har kommittén också arbetat hårt med att uppdatera budgeten för 2020, och är stolta över att presentera den här! (ladda ner 2020 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information): Läs mer

banner celebrating 30,000 fandoms

AO3 firar 30 000 fandoms!

Taggorganisering är glada att kunna meddela att vi har nått 30 000-fandomsmilstolpen på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)! Detta strax efter att vi firat 4 millioner fanverk i juli.

AO3-användare har alltid varit otroligt kreativa. Under åren som gått har vi nått flera fandom-milstolpar:

  • 5 000 fandoms vid nyår 2010
  • 10 000 fandoms i september 2012
  • 15 000 fandoms i april 2014
  • 20 000 fandoms i december 2015
  • 25 000 fandoms i juni 2017

Finns det någon sällsynt fandom du älskar som du hittat via AO3? Läs mer