Ariannau’r OTW: Diweddariad Cyllideb 2017

Yn gynharaf yn y flwyddyn, wnaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cyhoeddi ei chyllideb am 2017. Wrth i Ragfyr dod yn agosaf, hoffem rhoi i chi diweddariad ar ein rhagolwg ariannol am weddill y flwyddyn, a sut mae ein cynlluniau wedi dod ymlaen neu wedi newid ers cwpl o fisoedd yn ôl.

Ar y funud, mae ein tîm Ariannol yn paratoi am archwiliad cyntaf ein datganiadau ariannol, proses a ddisgwylem fysai’n dod yn broses blynyddol yn y dyfodol. Wrth feddwl am faint y fudiad ac hael ein cefnogwyr, mae’n bwysig i ni gwneud yn siwr mae ein proses cadw llyfrau a’n rheoliad fewnol yn mor effeithlon a drylwyr a phosib. Rydym yn ddiolchgar i gael y sefydlwydd a chyllid i wneud hyn. Diolch i’n cyfrannwyr am wneud hyn yn bosibl!

Costiau 2017

Costiau yn nhrefn prosiectau: Archif Ein Hun: 72.2%. Drysau Agored: 0.5%. Diwyllianau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy: 1.1%. Ffanllên: 1.8%. Eiriolaeth Cyfreithiol: 0.5%. Ymestyniad Confensiwn: 0.7%. Gweiniad: 14.5%. Codi Arian: 8.7%.

Read More

Mae’r post hyn yn bosib oherwydd cyfrannwyr fel chi!

Diolch am gefnogi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)! Mae ein rali Ebrill 2017 wedi gorffen, a rydym ni wedi codi dros $145,000 (UD) o 72 wlad gwahanol, gyda dros 5,600 gyfraniadau unigol yn cynnwys 3040 o gyfranwyr newydd.

Yr wythnos yma, diweddarym ni chi ar ddatblygiadau cyffrous mewn sawl brosiect OTW. Hefyd, dwedom ni i chi am ffyrdd eraill gallwch cyfrannu; cydweddiad gofforiaethol i fwyhau eich effaith, a chyfraniadau cylchol i gael at yr anrheg diolch gwych byddech yn siwr i garu!

Hoffwn hefyd adnabod pob un o’r gwirfoddolwyr OTW sy’n gweithio yn y cefndir i wneud y rali hon, a phopeth rydym yn ei gwneud, yn bosibl. Nid oedd yr rali hyn yn lwyddianus hebdon nhw, ac hebddoch chi. Unwaith eto, diolch am eich haelioni a chefnogaeth wrth iddym parhau i dyfu fel mudiad.

(Er bod y rali wedi gorffen, mae eich cyfranniadau yn cael ei dderbyn unrhyw amser.)

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.