OTW Финанси: Актуализация на Бюджет 2020

През 2020 г. комитет Финанси на OTW (Организанизация за преобразуващи произведения) продължи да проверява точността и пълнотата на финансовите операции на организацията. Наред с това комитетът също плаща дължимите сметки, работи за завършване на одита на финансовите отчети за 2019 г. и следи за спазването на всички стандартни счетоводни процедури.

Междувременно, комитетът усърдно работи и по актуализацията на бюджета за 2020 г. и с гордост ви я представя тук! (Тук можете да намерите електронната таблица с бюджета за 2020 г. за повече информация): Повече