Posts by Priscilla

Thông cáo về các vụ tấn công bằng email ác ý nhằm vào tình nguyện viên OTW

Kể từ ngày 3 tháng 5, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) – tổ chức phi lợi nhuận mẹ của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), Fanlore, và các dự án khác – đã và đang đối mặt với nhiều vụ tấn công ác ý nhằm vào bản thân tổ chức và các tình nguyện viên. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điều về diễn biến vụ việc, cùng với các hành động ngăn chặn đang được chúng tôi triển khai, và ảnh hưởng của vụ việc tới thời gian… Read more

Thay đổi về Trách Nhiệm của Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Ban Xử Lý Lạm Quyền

Nhằm cân bằng khối lượng công việc một cách hợp lý hơn giữa Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Ban Xử Lý Lạm Quyền, sắp tới, chúng tôi sẽ có một số thay đổi về trách nhiệm nhận đơn của hai ban này. Ban Xử Lý Lạm Quyền vẫn sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm về Điều Khoản Sử Dụng; Ban Hỗ Trợ Kỹ Thuật cũng sẽ tiếp tục giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng trang web và giải quyết các đơn báo lỗi. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp trước do Ban Xử Lý Lạm Quyền… Read more

Tưởng Niệm Yahoo! Groups

Nguồn hình ảnh: Trận Hỏa hoạn Alexandria, tranh khắc gỗ bởi Hermann Göll, 1876, sáng tác của Nhóm Dự án Yahoo-Geddon. Hôm nay, sau 20 năm phục vụ các cộng đồng fan và cộng đồng internet quảng đại, Yahoo! Groups đã ngừng hoạt động. Quyết định này được Verizon công bố trước đó vào ngày 14 tháng 10 năm nay. Yahoo! Groups là sự kết hợp giữa diễn đàn thảo luận và danh sách thư điện tử, ra mắt năm 1999 và nhanh chóng trở thành một trung tâm hoạt động fan sôi nổi. Yahoo! Groups và các dịch vụ tương tự cho phép người… Read more

Ngày Quốc tế Các Tác phẩm của Fan 2020 sắp bắt đầu

Lại gần đến cái thời điểm đó trong năm rồi: Ngày hội Tác phẩm của Fan Quốc tế sắp bắt đầu rồi! Chúng tôi sẽ ăn mừng ngày hội vào ngày 15 tháng 2, năm nay rơi vào thứ 7. Năm 2020 cũng đánh dấu năm thứ 6 chúng tôi tổ chức ngày hội hàng năm này, và chúng tôi rất hào hứng để duy trì truyền thống này!

Bạn đã góp phần thay đổi OTW!

Đợt vận động quyên góp tháng 4 của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã kết thúc, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nhờ 4,700 người quyên góp từ 80 nước, chúng tôi quyên góp hơn 130,000 US$ trong những ngày qua, vượt xa mục tiêu 100,000 US$ ban đầu của chúng tôi!