Posts by Priscilla

Zmeny prerozdelenia zodpovedností vo výboroch pre Podporu a Dohľad

Aby sme lepšie vyrovnali pracovnú záťaž výborov pre Podporu a Dohľad, urobíme určité zmeny v tom, kto bude zodpovedný za aké druhy žiadostí. Dohľad na dodržiavanie pravidiel a zásad webu sa bude aj naďalej zaoberať porušeniami Zmluvných podmienok a Podpora bude, ako vždy, zodpovedať otázky o používaní stránky a opravovať chyby. Avšak niektoré prípady, ktoré predtým riešil Dohľad, bude mať odteraz na starosti Podpora. Sú to: Strata prístupu k účtu (napríklad, ak si nepamätáte alebo už nemáte prístup k emailovej adrese, ktorú ste použili na vytvorenie účtu pre obnovenie hesla) Otázky a problémy súvisiace s opustenými prácami Práce označené nesprávnym jazykom Ak potrebujete nahlásiť jeden… Read more

The Kirk/Spock Fanfiction Archive sa presúva na AO3

The Kirk/Spock Fanfiction Archive, Star Trek archív fanfikcií (zameriavajúci sa na vzťah Kirka a Spocka), bude importovaný do Archive of Our Own – AO3 (Nášho vlastného archívu). V tomto príspevku: Menšie vysvetlenie Čo to znamená pre autorov, ktorí majú prácu/práce na The Kirk/Spock Fanfiction Archive A čo robiť, ak máte stále otázky Menšie vysvetlenie The Kirk/Spock Fanfiction Archive bol vytvorený na softvérovej platforme eFiction, ktorá nebola aktualizovaná od roku 2005. V jej súčasnej podobe je už nepodporovateľná, a nepodporuje ju ani jej vývojár, takže je pod neustálymi bezpečnostnými útokmi. Súčasná správkyňa usúdila, že práve AO3 ponúka najlepší spôsob do budúcna, ako tieto práce zachovať. Zámerom… Read more

Financie OTW: Aktualizovaný rozpočet na rok 2020

Počas roka 2020 pokračovala Správa Financií OTW v kontrole správnosti a úplnosti finančných transakcií organizácie. Medzi ďalšie úlohy patrilo platenie účtov, dokončenie auditu finančných prostriedkov za rok 2019 a zabezpečenie dodržiavania štandardných účtovných postupov. Medzitým tiež tím usilovne pracoval na aktualizácii rozpočtu na rok 2020 a s radosťou ho tu predstavuje! (pre detailnejšie informácie prejdite na tabuľkové zobrazenie):