Financie OTW: Aktualizovaný rozpočet na rok 2020

Počas roka 2020 pokračovala Správa Financií OTW v kontrole správnosti a úplnosti finančných transakcií organizácie. Medzi ďalšie úlohy patrilo platenie účtov, dokončenie auditu finančných prostriedkov za rok 2019 a zabezpečenie dodržiavania štandardných účtovných postupov.

Medzitým tiež tím usilovne pracoval na aktualizácii rozpočtu na rok 2020 a s radosťou ho tu predstavuje! (pre detailnejšie informácie prejdite na tabuľkové zobrazenie): Read More