Finanse OTW: Aktualizacja Budżetu 2020

Na przestrzeni 2020 roku, zespół Finansów OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w dalszym ciągu sprawdzał transakcje finansowe organizacji pod względem ich dokładności i kompletności. Dodatkowe zadania obejmowały opłacanie rachunków, ukończenie audytu finansowego za rok 2019 i upewnianie się, że standardowe procedury księgowości zostały dochowane.

W międzyczasie, zespół pilnie pracował również nad aktualizacją budżetu na rok 2020 i z dumą przedstawia ją tutaj! (uzyskaj dostęp do skoroszytu budżetu 2020, by zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami): Czytaj więcej