Posts by Priscilla

בינה מלאכותית וגרידת נתונים מ-AO3

עם התפשטות השימוש בבינה מלאכותית בחודשים האחרונים, מעריצות רבות העלו חששות לגבי גרידת נתונים, יצירות שנכתבו על ידי תוכנה, ואיך התפתחויות אלה עלולות להשפיע על Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). אנו שותפות לדאגות שלכן. כעת ברצוננו לחלוק איתכן כיצד אנו נאבקות באיסוף נתונים מהאתר ומה המדיניות הנוכחית שלנו בנוגע לבינה מלאכותית. גרידת נתונים ויצירות מעריצות ב-AO3 הפעלנו אמצעים טכניים שנועדו להקשות על איסוף נתונים בקנה מידה גדול ב-AO3, כמו הגבלת פעולות, ואנו משגיחות על תנועת הכניסות לאתר בחיפוש אחר איסוף נתונים חשוד. איננו מעניקות יחס אחר לחוקרים וחוקרות או למי שמבקש ליצור מערך נתונים. עם זאת, איננו אוסרות על איסוף נתונים שנעשה… Read more

הצהרה בנוגע להודעות דוא”ל זדוניות שנשלחות למתנדבי ה-OTW

מה-3 במאי, ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) – ארגון ללא מטרות רווח העומד מאחורי Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו), Fanlore (פאנלור) ומיזמים אחרים – מתמודד עם הודעות דוא”ל זדוניות המופנות כלפי הארגון ומתנדבותיו. רצינו לשתף במה שמתרחש וכן בפעולות בהן אנו נוקטות על מנת להכיל זאת, וכיצד זה עלול להשפיע על זמני המענה שלנו לפניות של משתמשות ועל עומס העבודה שלנו באופן כללי. מעל לכול, אנו מבקשות סבלנות, כיוון שאלו זמנים קשים עבור כולנו ב-OTW. תוקף אנונימי שלח למתנדבות שלנו הודעות דוא”ל מאיימות המכילות תכנים בלתי חוקיים של התעללות מינית בילדים (CSAM), כפי שדווח למספר רשויות אכיפת חוק. המתקפות האלה לא השפיעו… Read more

שינויים בתחומי האחריות של ועדת תמיכה וועדת מדיניות ושימוש לרעה

אנו משנות במקצת את החלוקה בין משימות שבטיפול ועדת מדיניות ושימוש לרעה למשימות שבטיפול ועדת תמיכה, מתוך כוונה לאזן את עומס הפניות בין שתי הוועדות. ועדת מדיניות ושימוש לרעה תמשיך לטפל בפניות הנוגעות להפרות של תנאי השימוש, וועדת תמיכה תמשיך לקבל את דיווחי התקלות ולענות לשאלותיכן בנוגע לאופן השימוש בארכיון. אך ישנן מספר נושאים שהיו עד כה בטיפול ועדת מדיניות ושימוש לרעה, וכעת יעברו לטיפול ועדת תמיכה, והם: אובדן גישה לחשבון (לדוגמה, אם אינכן זוכרות את כתובת הדוא”ל בה השתמשתן ליצירת חשבון או שאין לכן גישה אליה, ולכן אינכן יכולות לאפס את הסיסמה לחשבונכן) שאלות ובעיות הנוגעות ליצירות עלומות יצירות עם תיוג שפה שגוי אם… Read more

מבצע התרמה אפריל 2021: תודה על תמיכתכן

מבצע ההתרמה ל-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) של חודש אפריל הגיע לסיומו, ואנו מודות לכל מי שהשתתפו בו. נדהמנו לגלות שבמבצע התרמה זה גייסנו תרומות בסכום כולל של$264,918.85 מ-9,110 תורמות ב-84 מדינות, הרבה מעבר ל-$50,000 שהצבנו כיעד למבצע. גם מספר חברות הארגון עלה, וכעת הוא עומד על 16,842. אין כמוכן! תודה רבה!

מבצע התרמה אפריל 2021: קבלו קודוס

OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) נוסד בשנת 2007 על ידי מעריצות, למען מעריצות, מתוך רצון לשמר יצירות טרנספורמטיביות ולעודד יצירת תוכן טרנספורמטיבי חדש. ארבע עשרה שנים עברו מאז, והמחויבות שלנו לנושא לא פחתה. OTW ממשיך במשימתו להגן על יצירות טרנספורמטיביות ועל המעריצות שיוצרות אותן בכל מיני דרכים: על ידי התמודדות בבתי משפט מול חקיקה המגבילה את חופש היצירה ברחבי העולם, שימור יצירות בסכנת היעלמות, תיעוד תרבות מעריצות בעבר ובהווה, מתן אפיקים ללימוד ועיון על פאנדום והתרבות הנלווית לו, ואחסון היצירות שלכן, חדשות או ישנות ככל שיהיו. אנו עושות דברים רבים, אך איננו יכולות לעשות אותם לבד. לכן אנו מקיימות מבצעי התרמה פעמיים בשנה, באפריל ובאוקטובר…. Read more