Posts by Priscilla

Přidání nových prací do kolekcí Open Doors

Jedním z hlavních úkolů projektu OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jménem Open Doors (Otevřené dveře) je import fanouškovských prací z ohrožených archivů do sbírek na Archive of Our Own – AO3 (Našem vlastním archivu). Část tohoto úkolu spočívá v tom, že Otevřené dveře hledají práce, které už jsou na AO3 zveřejněné, aby se předešlo duplikátům. Doteď účet archiváře poslal pozvánku pro přidání nalezené práce do archivní sbírky a v případě, že pozvánka nebyla přijata, vytvořil pro danou práci záložku. Díky nedávným změnám v procesu posílání pozvánek do sbírek ted archivář může automaticky přidat nalezenou práci do archivní sbírky na AO3. K tomu dojde jen v… Read more

Prohlášení týkající se škodlivých e-mailových útoků na dobrovolníky OTW

Od třetího května se OTW (Organizace pro transformativní tvorbu) – nezisková organizace pod jejíž správu patří Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), Fanlore a další projekty – potýká se škodlivými útoky na organizaci samotnou i její dobrovolníky. Touto formou s vámi chceme sdílet momentální situaci a jaké kroky podnikáme pro vypořádání se s ní, a jak může ovlivnit rychlost našich odpovědí na vaše dotazy a připomínky a naši práci celkově. Nadevše bychom vás rádi požádali o trpělivost, protože tato doba je velmi komplikovaná pro všechny v OTW. Neznámý útočník od středy rozesílá našim dobrovolníkům výhružné e-maily obsahující dětskou pornografii. Tyto útoky již… Read more

Děkujeme za vaši podporu

Dubnová kampaň za získání finančních prostředků pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) právě skončila, a my jsme poctěni vaší neskutečnou štědrostí. Vaše příspěvky zdaleka překročily náš původní cíl 130,000 USD, a celkově tak bylo vybráno 458,501.00 USD od 14905 lidí z 96 zemí. Jsme nepopsatelně vděční, a o to více oddaní této komunitě, kterou zde společně budujeme každý každičký den. Nemůžeme dostatečně vyjádřit své díky za vaši pomoc naší misi, a že zajišťujete, že naše projekty v budoucnosti dále porostou.

Volby do Představenstva OTW v roce 2018 zahájeny!

Hlasování je otevřeno! Každý, kdo se stal členem OTW mezi 1. červencem 2017 a 30. červnem 2018, již obdržel hlasovací lístek. Jestli žádný nemáte, zkontrolujte prosím nejdřív, jestli se ve vaší schránce nedostal do spamu. Pak nás kontaktujte pomocí

Firefly’s Glow se stěhuje na AO3

Firefly’s Glow, archiv Firefly fanfikcí se přesouvá do Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu). V tomto příspěvku: Menší objasnění Co to znamená pro autory, kteří mají práce v archivu Firefly’s Glow a co dělat, pokud máte ještě nějaké další otázky