Promocja Członkostwa Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej, 12-18 października 2017

Dziękujemy!

Jako, że nasza październikowa promocja członkostwa 2017 dobiega końca, w imieniu całej OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) chcielibyśmy podziękować każdemu, kto złożył darowiznę lub szerzył o niej wieści. Pomogliście wzmocnić się naszym projektom i nie możemy wam za to wystarczająco podziękować! Chcemy również docenić niestrudzone wysiłki wszystkich naszych wolontariuszy, którzy pracowali za kulisami, aby umożliwić przeprowadzenie promocji członkostwa oraz działanie całej organizacji. Czytaj więcej

Promocja Członkostwa Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej, 12-18 października 2017

Patrząc w przyszłość

Jako że świętujemy ostatnie dziesięć lat OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), poświęćmy również moment, aby popatrzeć na naszą przyszłość. Dzięki waszym darowiznom, mamy przed sobą świetlaną ścieżkę! Wasze ciągłe wsparcie finansuje wszystkie nasze projekty, poczynając od Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum) oraz Fanlore wiki, poprzez Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i kulturę przeobrażoną), a kończąc na zespole Wsparcia Prawego. Oto przedsmak tego czego wkrótce możecie się spodziewać ze strony tych projektów. Czytaj więcej

Finanse OTW: Aktualizacja Budżetu na rok 2017

Wcześniej tego roku, OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej, opublikowała swój budżet na 2017. Grudzień zbliża się coraz bardziej, chcielibyśmy przedstawić ci aktualizację naszych perspektyw finansowych na resztę roku oraz jak rozwinęły się lub zmieniły nasze plany sprzed kilku miesięcy.

Nasz zespół Finansów przygotowuje się obecnie na pierwszą rewizję sprawozdań finansowy, która mamy nadzieję, stanie się w przyszłości regularnym, corocznym procesem. Biorąc pod uwagę wielkość naszej organizacji i hojność naszych darczyńców, ważnym dla nas jest upewnienie się, iż nasza księgowość i wewnętrzne kontrole są na tyle wydajne, na ile mogą być. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mamy stabilność i dochód wymagany do realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy naszym darczyńcom za uczynienie tego możliwym!

Wydatki na 2017

Wydatki na projekty: Nasze Własne Archiwum:72,2%. Drzwi Otwarte: 0,5%. Twórczość i Kultura Przeobrażona: 1,1%. Fanlore: 1,8%. Wsparcie Prawne: 0,5%. Promocja na konwentach: 0,7%. Administracja: 14,5%. Zbieranie funduszy: 8,7%.

Czytaj więcej