International Fanworks Day

Ang Aming Mga Gagawin para sa International Fanworks Day 2018

Katulad nang aming nabanggit noong nakaraang buwan, muling maglulunsad ang OTW ng mga kaganapan para sa International Fanworks Day ngayong taon.

Sa ika-15 ng Pebrero, ipagdiriwang natin ang International Fanworks Day sa lahat ng timezones. Nakalista sa ibaba ang mga gawaing handog ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), ngunit nais din naming ilagay ninyo sa mga komento ang iba pang mga kaganapan at gawaing nabalitaan ninyo para maipaalam namin ito sa iba. Read More

Limang Bagay na Sinabi ni Naomi Novik

Paminsan-minsan, magsasagawa ng Q&A ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) sa isa sa mga boluntaryo nito tungkol sa kanilang karanasan sa OTW. Ipinapahayag ng paskil ang mga pansariling pananaw ng bawat boluntaryo at maaaring hindi sumasalamin sa pananaw ng OTW o nagsasaad ng patakaran nito.

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating ika-10 anibersaryo, mayroon tayong espesyal na mapag-gunitang Limang Bagay ngayong buwan. Ang paskil ngayon ay kay Naomi Novik, isa sa mga tagapagtatag ng OTW, dating miyembro ng lupon, kasalukuyang kawani ng Komite ng Aksesibilidad, Disenyo at Teknolohiya. Ang sumusunod ay ang sipi ng panayam na na-edit na upang mas maging maikli at malinaw.

Kamusta ang unang taon ng OTW? Ano ang pinaka-natatandaan mo tungkol dito?

Hindi ko masyadong matandaan ang mga rurok ng panahong iyon, pero napansin kong mas naaalala ko sa paglipas ng panahon ay ang mga problema. Sa simula, napakarami ng trabahong kailangang gawin para tiyakin sa mga tao kung ano ang aming ginagawa, katulad na lang na hindi sila masasangkot sa [ligal na] gulo, na may paraan para bigyan sila ng pamamahala sa kanilang mga kwento. Isa pang bahagi noong unang taong iyon ay may ibang mga taong umaasang may makikita kaagad sila 5 minuto pagkatapos naming mabuo! Tipong, nasaan na ang Archive of Our Own – OTW (Ating Sariling Sisidlan)? Pero lahat ng ito ay kailangan ng sapat na oras, maraming mga problemang sumusulpot habang binubuo ang mga bagay-bagay mula sa wala na pinanggalingan ng OTW. Ang pilosopiya ko dito ay isulong ang paggawa ng isang bagay habang may kasiglahan pa, at mas mabuting makagawa ng isang bagay na hindi perpekto kaysa hindi makagawa ng kahit ano. Read More