Posts by Ori

Rali Aelodaeth Hydref 2022: Dathlu Ein Meini Prawf

Mae hi’r cyfnod yna o’r flwyddyn eto: mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn dal ein rali aelodaeth Hydref, a mi fyddwn ni’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth! Mae’r OTW a’n prosiectau 100% wedi eu cynnal gan wirfoddolyddion a wedi eu hariannu gan eich roddiadau. Mae pob doler sy’n cael ei godi yn mynd tuag at gynnal ein gweinyddion, cefnogi ein gwaith, a helpu ein nôd i amddiffyn a siarad más dros ffanweithiau a ffanddiwilliannau. Edrychwch ar ein erthygl cyllid mwyaf diweddar am fwy o wybodaeth ar fel mae ein arian yn cael ei wario. Ar ben cefnogi ein gwaith, mae rhoddion dros fain penodol hefyd yn gymwys… Read more

Rali Aelodaeth Ebrill 2022: Mae’r Cerdynau yn Eich Dwylo Chi

Caiff yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei chynllunio, dylunio, a’i hadeiladu gan ffaniau. Rydym yn cael ein cefnogi gan haelioni ariannol ein aelodau. Yr Ebrill hon, wrth i ni lansio ein rali aelodaeth dwy-flynyddol, hoffem esbonio rhai o’r buddiannau o aelodaeth OTW, sydd ar gael i’r rheini sy’n rhoi cyfranniadau o $10 (UD) neu fwy; ac hefyd disgrifio rhai o’r ffurf eraill rydym yn rhannu ein gwerthfawrogiad gyda’n cyfrannyddion. Rydym yn deall efallai i lawer o’n ymwelyddion, ni fydd hi’n bosib cyfrannu at yr OTW trwy ystod y rali hon; a hoffem wneud yn glir bod pob aelod o’n cymuned yn werthfawr, naill os mae… Read more

OTW: Degawd o Westeio ar Ffaniau

Am ddeg mlynedd nawr, mae prosiectau’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi bod yn erlid ein cenhadaeth penodedig: “i weini ar ddiddordebau ffanyddol gan diogeli’r hanes o ffanwaith a diwyllianau ffanyddol, mewn pob ffurf. Credym ni bod ffanwaith yn trawsffurfiadwy ac mae cyfryngau trawsffurfiadwy yn ddilys.” Mae eich cefnogaeth dros y ddegawd ddiwethaf wedi caniatáu ni i greu waith arbennig i chi. Helpwch ni i barhau, ehangu a gwella ein gwasanaethau trwy gyfrannu at yr OTW heddiw! Caiff ein prosiect gyntaf, “Legal Advocacy” (Eiriolaeth Cyfreithiol), ei lansio yn 2007. Mae’r tîm Cyfreithiol wedi gwario’r deg mlynedd wedyn yn gweithio’n ddi-stop ar ran teyrnassoedd ffanyddol trwy ateb… Read more