Posts by Natalia Gruber

Abril 2024 Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib: Maraming Salamat sa Inyong Pagtangkilik

Tapos na ang pang-Abril na Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) at ikinagagalak naming sabihin na natapos ito nang may kabuuang halaga na US$207,088.91, lagpas sa aming hinahangad na halaga na US$50,000.00. Ang mga donasyong ito ay nagmula sa 6,073 katao galing sa 70 na bansa: maraming salamat sa bawat isa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya! Ikinatutuwa rin namin na 5,206 na mga nagkaloob ng donasyon ang pumili na kumuha o magpanumbalik ng kanilang mga pagkakaanib. Hindi mapapanatili ang OTW kung wala ang mga miyembro nito mula sa iba’t ibang… Read more

Paparating na ang Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha ngayong 2024!

Ang bilis ng panahon! Ipinagdiriwang na natin ang ika-sampung anibersaryo ng Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha sa OTW (Organisasyon para sa mga Nagbabagong Katha). Tuwing ika-15 ng Pebrero, sa araw na ito sampung taon na ang nakalipas, ipinagdiwang ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ang ika-isang milyong nailimbag na hangang-katha, ang mga fandom ay nagsasama-sama upang ipagbunyi ang Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha at mga hangang-katha sa lahat ng anyo—katha, sining, video, zine, meta, at iba pa—at ang kanilang kahalagahan sa mga fannish na komunidad sa buong mundo. Nais naming marinig ang iyong mga karanasan sa loob ng fandom—bilang tagahanga, manlilikha,… Read more

Kampanya para sa Pagiging Kaanib sa Abril 2023: Maraming Salamat sa Iyong Suporta

Tapos na ang Kampanya para sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ngayong Abril, at natutuwa kaming sabihin na nakalikom kami ng kabuuang US$252,343.98, mas higit pa sa aming inaasahan na US$50,000.00. Ang donasyong ito’y mula sa 7,852 katao mula sa 71 na bansa: maraming salamat sa bawat isa sa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya! Lalo kaming natutuwa na 6,450 sa mga nagkaloob ng donasyon ang piniling maging o mag-renew ng kanilang pagiging miyembro ng OTW gamit ang kanilang donasyon. Hindi mabubuo ang OTW kung wala ang mga miyembro at tagagamit nito sa… Read more

2021 Mga Kinalabasan ng OTW Halalan

Nais pasalamatan ng Komite ng Halalan ang lahat ng mga kandidato para sa kanilang pagsusumikap sa halalan ngayong taon. Kaya ikinagagalak naming ibahagi sa inyo ang kinalabasan ng halalan para sa taong 2021. Opisyal na nahalal ang mga sumusunod na kandidato (na nasa alpabetikal na pagkakaayos) sa Lupon ng mga Tagapangasiwa: E. Anna Szegedi Kari Dayton Dagdag pa rito, malungkot na inaanunsyo ng Lupon ng mga Tagapamahala na ang tagapamahalang si Kati Eggert, na siyang inhilalal noong nakaraang taon, ay bababa na sa kanyang posisyon, sa madaling panahon. Malugod naming tinatanaw ang serbisyong inihandog ni Kati at nagpapasalamat kami sa kanyang gawa at dedikasyon. Para… Read more

Maging Miyembro ng OTW at Bumoto sa Halalan 2021!

Nalalapit na ang panahon ng halalan! Ang pagiging miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) ay nangangahulugan na maaari kang bumoto para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa. Mayroon itong epekto sa pamamalakad ng mga proyekto tulad ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), Fanlore, at Transformative Works and Cultures – TWC (Nagbabagong Katha at Kultura) ngayon at sa hinaharap. Gaganapin ang halalan para sa Lupon ng mga Tagapangasiwa para sa taong ito sa ika-13 hanggang ika-16 ng Agosto . (Mangyaring pumunta sa Talahanayan ng Halalan Para sa Taong 2021).