Posts by Natalia Gruber

Yn Cyflwyno Anrhegion Newydd OTW ar gyfer Aelodau Hir-Dymor

Yn ein rali aelodaeth Hydref diwethaf, wnaethom ni cyhoeddi yr oeddem yn gweithio ar ffordd newydd i ddathlu’r cefnogyddion fwyaf ffyddlon yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy. Rydym yn awr yn hapus i rhannu gydach chi anrhegion newydd anghynhwysol rydym wedi dylunio i ddathlu aelodath dilynol o dair, pum a deg mlynedd!

Mae Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2018 yn dod!

Mae Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol yn digwydd ar y 15fed o Chwefror, 2018. Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn creu cynllyn i’w dathlu, ond hoffem ymestyn i gael gwybod beth byddych chi yn ei ngwneud!