Posts by Natalia Gruber

Zpráva o anketě k 10. výročí IFD

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) spustila uživatelskou anketu jako součást desátého ročníku každoročních oslav Mezinárodního dne fanouškovských prací. Byla spuštěna 9. února a uzavřena 19. února. Anketa obsahovala 12 otázek, byla dostupná v 25 jazycích a vyplňovat ji začalo 55 620 lidí. Tato zpráva o anketě obsahuje následující: Kolik odpovědí měla každá z otázek Kolik lidí danou odpověď zvolilo. Níže je uveden příklad z této zprávy: Použili jste někdy záložky na AO3 pro doporučení fanouškovské práce? Na tuto otázku odpovědělo 50,591 respondentů. Ano – 36 026 (71,37 %) Ne – 14 565 (28,63 %) Pomocí tohoto odkazu si můžetezobrazit zbytek odpovědí. OTW je nezisková kmenová… Read more

Zúčastněte se ankety k #IFD2024!

V souvislosti s oslavami k IFD (Mezinárodnímu dni fanouškovských prací) by nás zajímalo, kolik z vás vytváří a vyhledává různé druhy fanouškovských prací. Naše anketa k 16. výročí OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), kterou jsme zorganizovali loni v září, měla skvělou odezvu a doufáme, že se mnozí z vás budou chtít zúčastnit i nyní. Anketa obsahuje celkem 12 otázek s výběrem možností a ve formátu ano/ne. Nevyžaduje žádné osobní informace a uživatelé zůstanou anonymní. Prosím odpovídejte pouze pokud jste starší 18 let. ZÚČASTNĚTE SE ANKETY Na oslavu 10. výročí IFD máte na vyplnění ankety 10 dní, tedy do 23:59 UTC 19. února. O výsledky se… Read more

Blíží se Mezinárodní den fanouškovské tvorby 2024!

Čas opravdu utíká! OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) slaví již desáté výročí Mezinárodního dne fanouškovských prací. Každý rok 15. února, tedy v den, kdy před deseti lety Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) oslavil milion publikovaných fanouškovských prací, se fandom schází k oslavám nejen Mezinárodního dne fanouškovských prací, ale i prací samotných ve všech jejich podobách – fanfikcí, umění, videí, zinů, metapříspěvků, a dalších – a jejich důležitosti napříč fanouškovskými komunitami po celém světě. Rádi bychom se dozvěděli o zkušenostech vás jakožto součásti fandomů, fanoušků a tvůrců. Téma pro letošní Mezinárodní den fanouškovských prací je “10”. Sdělte nám deset věcí, které jsou… Read more

Staňte se členkou/členem OTW a hlasujte ve volbách pro rok 2020!

Už je skoro čas voleb! Být členkou/členem OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) znamená, že můžete volit její Představenstvo. Tím můžete ovlivnit, jak jsou projekty typu Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv), Fanlore a Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura) vedeny a kam budou směřovat v budoucnu. Tento rok se budou volby do Představenstva konat od 14. srpna do 17. srpna. (Zde najdete kompletní rozvrh voleb pro rok 2020).

Pospolu i v izolaci

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) je nezisková, tvořena dobrovolníky z celého světa. Veškeré dary, které vybereme, jdou na podporu našich projektů. Sami bychom to ale nemohli zvládnout. Proto dnes, stejně jako každý duben, spouštíme naši pololetní kampaň za získání členů, a žádáme naše uživatele, aby darovali a podpořili tak naši práci.