Posts by Meep

Gdzie Jesteśmy

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) przez cały rok z zaangażowaniem pracuje nad ochroną i konserwacją twórczości oraz kultury fanowskiej, swoją działalność skupiając w szeregu projektów: Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), Fanlore, Legal Advocacy (Wsparcie Prawne), Open Doors (Drzwi Otwarte), oraz Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona). W tym tygodniu chcemy podzielić się tym, co dzięki Waszemu wsparciu osiągnęliśmy w roku 2015 oraz pokazać, do czego Wasze darowizny mogą nam pomóc dotrzeć w przyszłości.