Posts by Laure

Lägga till verk i Öppna dörrars samlingar

En av huvuduppgifterna för OTWs (Organisationen för transformativa verk) projekt Open Doors (Öppna dörrar) är att importera utomstående arkiv som hotas av nedläggning, till samlingar på AO3 (Vårt eget arkiv). Som en del av detta söker Öppna dörrar upp verk som redan är publicerade på AO3 för att undvika att dubbletter importeras. Hittills har arkivariens konto bjudit in det hittade verket till arkivets samling och bokmärkt verket om inbjudan inte accepteras. Efter nyligen genomförda ändringar av insamlingsprocessen har arkivarier nu möjlighet att automatiskt lägga till ett hittat verk till arkivets samling på AO3. Detta kommer endast att gälla för verk som ursprungligen fanns på ett… Read more

Öppna dörrar firar 12 genomförda arkivimporter 2021!

Det är med glädje som Open Doors (Öppna dörrar) tillkännager att vi genomfört 12 arkivimporter under 2021, med totalt över 4000 verk! Vi hoppas att ni hittar gamla och nya favoriter i samlingarna som listas här nedanför.

DoyleCordy kommer till AO3

DoyleCordy, ett arkiv för Angel (the Series) fanfic med fokus på relationen Cornelia/Doyle, håller på att importeras till Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). I detta inlägg: Lite bakgrundsinformation Vad detta innebär för skapare som hade verk på DoyleCordy Och vad du ska göra om du fortfarande har frågor

OTW ekonomi: Budget för 2020

Genom 2019 har OTWs (Organisationen för transformativa verk) kommitte för Ekonomi arbetat i bakgrunden för att säkerställa att Organisationens alla räkningar blivit betalda, att skatter blivit redovisade, och att alla procedurer angående bokföring har genomförts. För tillfället förbereds 2019 års revision! Under tiden har kommitten också arbetat hårt på att möta OTWs behov för 2020, och är stolta över att presentera årets budget (ladda ner 2020 års budget som kalkylblad för mer detaljerad information):