Banner, gemaakt door caitie, van een krant met de naam en logo’s van de OTW en haar projecten op de pagina’s.

Maart 2020 Nieuwsbrief, Deel 144

I. TOEGANKELIJKHEID, ONTWERP, & TECHNOLOGIE

Toegankelijkheid, Ontwerp, & Technologie heeft veranderingen vrijgegeven voor gebruikersaccounts, admin-accounts, onze testomgeving, en meer. Belangrijk in deze veranderingen is een aanpassing in hoe kudos geregistreerd en opgeslagen worden, om te verzekeren dat we voldoende ruimte behouden voor de 640 miljoen en stijgend aantal kudos op Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Een neveneffect hiervan was de verwijdering van dubbele kudos van werken, maar zoals de commissie heeft uitgelegd, de enige verwijderde kudos waren dubbele van dezelfde gebruikers: geen unieke kudos van unieke gebruikers werden verwijderd. Meer lezen