OTW Announcement

Uttalelse fra styret og ledelsen ved OTW

De siste ukene har det vært intense diskusjoner om problemer som har eksistert over lengre tid med rasisme innen fandom, så vel som OTW (Organisasjonen for transformative verk) og Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) sine roller i denne problemstillingen. Vi har mottatt berettiget kritikk for å ikke vise vårt engasjement tidligere, og utallige henvendelser om å tydeliggjøre hvordan vi stiller oss til dette. Vi ønsker derfor å ta tiden til å henvende oss til våre brukere og fandom generelt.

OTW tar avstand fra rasisme og diskriminering i alle former. Vi ønsker å beklage overfor alle som har lidd under vår mangel på tiltak for å gjøre OTW og AO3 et bedre miljø for mørkhudede fans. Og vi beklager spesielt til brukere som på grunn av denne mangelen på handling har følt seg uvelkomne på AO3. Vi ønsker også å beklage overfor akademikerne vi har sitert ute av kontekst, noe som har ført til trakassering og engstelse.

Vi har hørt deres stemmer og tilbakemeldinger; vi lover å gjøre det bedre i fremtiden, slik vi har skissert i vår tiltaksplan nedenfor. Read More

Banner: 'Spotlight on Legal Issues'

Oppdatering om uoffisielle AO3 leser-apper

OTW (Organisasjonen for transformative verk) begynte å motta rapporter fredag 14. februar om apper som gjør fanverk fra Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) tilgjengelige uten autorisering. Den første appen er Fanfic Pocket Archive Library, som har vært tilgjengelig både på Apple og Google app store. Såvidt OTW har forstått det, tilbyr denne appen et brukergrensesnitt som gir brukere tilgang til verk på AO3, og det er mulig den ikke faktisk kopierer, lagrer eller redistribuerer noe data fra AO3. Denne appen har en betalingsversjon som gir brukere tilgang til ekstra funksjoner på appen mot en månedlig avgift; den har også reklamer. I skrivende stund ser det ut til at denne appen har blitt fjernet fra Google Play store, men fortsatt er tilgjengelig på App store. Read More