Posts by Laure

Menambah Karya ke Koleksi Open Doors

Salah satu tugas utama projek Open Doors OTW (Organisasi Karya-Karya Transformatif) ialah mengimport arkib-arkib karya peminat berisiko ke dalam koleksi-koleksi di Archive of Our Own – AO3 (Arkib Milik Kita). Sebagai sebahagian tugas tersebut, Open Doors mencari karya-karya yang telah diterbitkan di AO3 untuk mengelak daripada mengimport dua kali. Sehingga kini, akaun ahli arkib akan menambah karya yang dijumpai ke dalam koleksi arkib dan menanda buku karya tersebut jika jemputan tidak diterima. Mengikuti perubahan terkini kepada proses jemputan koleksi, para ahli arkib kini mempunyai kuasa untuk menambah secara automatik suatu karya yang dijumpai ke dalam koleksi arkib di AO3. Ini hanya terpakai ke atas karya-karya… Read more