Posts by Laure

AI a sgrapio data ar AO3

Gyda’r amlhau o offer AI yn y misoedd diwethaf, mae ffaniau wedi mynegi eu pryderion am waith wedi’i gynhyerchu gan AI a sgrapio data, a sut all yr datblygiad hwn effeithio yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Rydym ni’n rhannu eich pryderon. Fe hoffym ni rhannu gyda chi beth rydym ni’n ei wneud i ymladd sgrapio data a beth yw ein polisiau ar AI fel pwnc. Scrapio data a ffanweithiau AO3 Rydym wedi rhoi gweithdrefnau technogol penodol yn eu lle i rhwystro sgrapio data raddfa fawr at AO3, fel cyfnygu ar gyfraddu a rydym yn monitro ein traffig wefan am arwyddion… Read more