OTW Announcement

Verklaring van die OTW Raad van Direkteure, Voorsitters & Leiers

Daar het onlangs intense gesprekke plaasgevind oor langdurige probleme met rassisme in fandom, asook die OTW (Organisasie vir Transformerende Werke) en Archive of Our Own – AO3 (Ons Eie Argief) se rol in die bogenoemde probleem. Ons het geldige kritiek ontvang rakende ons versuiming om vroeër ons toewyding te wys, asook vele versoeke om ons posisie te verduidelik. Daarom wil ons ‘n oomblik vat om ons gebruikers en fandom gelyktydig toe te spreek.

Die OTW staan teen rassisme en diskriminasie in alle vorme. Ons vra om verskoning aan enige iemand wat swaar gekry het as gevolg van ons nalatigheid om die OTW en AO3 ‘n beter omgewing te maak vir Swart aanhangers, en aanhangers van ander rassegroepe. Ons vra spesifiek om verskoning aan gebruikers wat, as gevolg van die bogenoemde nalatigheid, onwelkom gevoel het op AO3. Ons vra ook om verskoning aan al die skoliere wie se werk ons buite konteks aangehaal het, wat gelei het tot hulle teistering en angstigheid.

Ons het u stemme en u terugvoer gehoor; ons belowe om beter op te tree in die toekoms, soos wat uiteengesit is in ons aanvanklike reaksieplan hieronder. Read More