Campanya d’afiliació d’abril: El teu suport compta

A l’OTW (Organització per a les Obres Transformatives) han passat moltes coses en els darrers mesos. Aquí tens algunes de les moltes coses noves i interessants que ha estat acomplint l’OTW gràcies al teu suport.

El nostre equip de Sistemes ha estat ben enfeinat aquest semestre! El nombre d’obres de fan a l’Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi) està creixent, igual que el nombre d’usuaris/es i visitants. Ens cal més espai per emmagatzemar aquestes obres i més ample de banda per servir a tothom. També ens calen ordinadors més ràpids que puguin fer cerques amb més velocitat i atendre més consultes alhora.
Les teves donacions ajuden a Sistemes a comprar les màquines que necessitem per mantenir en marxa els nostres projectes per a fans com tu! Pots veure un desglossament de les nostres despeses pel 2017 a sota. (per a informació més detallada sobre les finances de l’OTW, consulta el pressupost del 2017.)

Read More