Posts by Ioana

The Bureau of Time and Space chuyển về AO3

The Bureau of Time and Space (tạm dịch: Cục Thời gian và Không gian), một kho tàng lưu trữ các sáng tác của fandom Flint the Time Detective (tạm dịch: Thám tử Thời gian Flint), đang trong quá trình sáp nhập vào Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bài đăng này gồm các nội dung sau: Giải thích bối cảnh Việc sáp nhập có ảnh hưởng gì đến các tác giả có tác phẩm tại The Bureau of Time and Space Và hướng dẫn bạn nên làm gì nếu vẫn còn thắc mắc Giải thích bối cảnh The… Read more

Ngày hội Phản hồi 2020

Chào mừng đến với Ngày hội Phản hồi 2020 thuộc Ngày Quốc tế Các Tác phẩm của Fan! Nếu bạn đang tới thăm chúng tôi ở đây tại OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) thì chắc hẳn rằng bạn, cũng như chúng tôi, đều yêu mến các tác phẩm của fan. Đây là cơ hội để bạn có thể tán thưởng những tác phẩm yêu thích của mình. Đây là những gì bạn có thể làm:

Mừng Kết thúc Kế hoạch Chiến lược 3 Năm!

Vào tháng 1 năm 2017, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) khởi động kế hoạch chiến lược đầu tiên. Mục đích của một kế hoạch chiến lược là để dẫn lối cho định hướng tổng thể của tổ chức: xác định những gì mà chúng tôi muốn đạt được và cách mà chúng tôi muốn đạt được chúng. Một kế hoạch chiến lược là một thứ cần thiết cho cả những tổ chức phi lợi nhuận lẫn những tổ chức có lợi nhuận, và với OTW nó lại càng đặc biệt quan trọng trong khi chúng tôi đang từ một start-up… Read more